Nieuwsberichten

Moderne technologie bij biologische landbouw

4 juni 2018

Lieven Delanote is adviseur bij de dienst biologische productie van Inagro in Beitem. Hij geeft een overzicht op wat de mechanisatie in bio biedt, en denkt na over de toekomst. 

Precisielandbouw
Een gps-stuurhulp is een nuttig instrument om makkelijk recht te rijden tijdens het planten of zaaien. Hierdoor wordt later het schoffelwerk vergemakkelijkt omdat het gewas mooi op een rechte lijn staat. Dankzij gps-technologie kan een perceel makkelijker in kleinere veldjes opgesplitst worden en is het eenvoudiger om aan vruchtwisseling te doen.

Drone-toepassingen zijn voor de biologische landbouw minder nuttig volgens Lieven. In de gangbare landbouw kan de bodemkennis eventueel vervangen worden door een computerbeeld. Maar in de biologische landbouw moet de boer met zijn bodem bezig zijn en zich afvragen op welk moment, hij welke handelingen moet uitvoeren met welke machine en bij welke afstelling.

De drone moet de uitnodiging zijn om de techniek in vraag te stellen in plaats van een automatisch computergestuurd antwoord te geven. In de biologische landbouw moet het vakmanschap naar boven gehaald worden, geprikkeld door precisielandbouwtoepassingen.

Mechanische onkruidbestrijding
Mechanische onkruidbestrijding komt puur op techniek aan en is voor de biologische sector heel belangrijk. Mechanisatie is in volle ontwikkeling. Lieven haalt hierbij het voorbeeld aan van de onkruidbrander, een machine die al 50 jaar bestaat. Constructeur Vanhoucke herbekeek de werking van de onkruidbrander en laat nu opgewarmde in plaats van koude lucht richting branders gaan. Door de luchtstroom aan te passen werd het gasverbruik fors verminderd. Door toepassing van sensoren op de machine, om de bodemtemperatuur te meten, wordt tijdens het werk aan de bestuurder een indicatie gegeven voor de afstelling van de machine en een indicatie van de rijsnelheid. Vroeger zag je pas na twee dagen of je te snel of te traag had gereden. Nu krijg je tijdens het werk een zicht richting ideale rijsnelheid.

Het komt erop neer dat de machine uiterlijk nagenoeg hetzelfde blijft, maar dat de aansturing ervan evolueerde de laatste jaren. Machineconstructeurs hebben nu 3D-computer tekenprogramma’s en automatisch gestuurde las- en snij-apparatuur voor de metaalverwerking. Dit zijn kleine dingen, maar ze maken de machine af fabriek beter geschikt voor het veld.

Een bio-landbouwer moet een reeks verschillende machines in de hangaar hebben staan. Constructeurs spelen hier graag op in. Een bestaande machine kan met een nieuwe techniek geoptimaliseerd worden en zo een nieuw leven krijgen.

Meer info: http://www.landbouwleven.be/3108/article/2018-06-04/moderne-technologie-maakt-biologische-landbouw-mede-mogelijk-vlaanderen

Bron:
www.landbouwleven.be

terug naar overzicht