Nieuwsberichten

Smart Farming in de stal

25 juni 2018

Er zijn veel ontwikkelingen bij de ‘slimme technologieën’ in de stal. Een van de bedrijven die zich hiervoor inzet is het Nederlandse Proagrica. Zij werken vooral op het creëren en delen van data doorheen de voedselketen.

Datastromen verzamelen en aan elkaar koppelen is in principe eenvoudig. Gegevens worden op het veeteeltbedrijf via software verwerkt. Ze gaan naar het slachthuis en de groothandelaar, en komen vervolgens bij de retailer terecht of terug bij de producent of verwerker. Het grote voordeel van de gegevensuitwisseling is om tijdens het seizoen al bij te sturen. Daarnaast kan je op basis van de gegevens van voorgaande jaren voorspellingen doen.

Voorbeelden in de melkveesector
Proagrica ontwikkelde een systeem waarbij slachthuizen minstens een keer per dag gegevens krijgen over het gewicht van de koeien. Boeren kunnen ook een tijdslot voor het slachten boeken. Ze krijgen in het systeem ook onmiddellijk info over het slachtproces, de kwaliteit en de verwachte uitbetaling. Het voordeel voor de retailer is dat ze weet welke kwantiteit en kwaliteit op hen afkomt. Het project werd ondertussen in de praktijk toegepast en positief beoordeeld. Zo kan het slachthuis al vroegtijdig op de hoogte gebracht worden als er bijvoorbeeld veel zware varkens zitten aan te komen.

Cows On Web is een systeem dat het moment van afkalven voorspelt als de temperatuur licht naar beneden gaat. Om de vijf minuten is er een meting die via een zendstation naar de server wordt gestuurd. De landbouwer kan alles opvolgen via smartphone, tablet of pc. Cows On Web kijkt ook naar de mogelijkheid om tocht en herkauwgedrag te monitoren. Ook klauw- en pootproblemen en de verstoring van eetproblemen zouden op die manier opgespoord kunnen worden.

Voorbeelden in de pluimveesector
Vaak zit het probleem in het verkrijgen van data. Zo ontwikkelde Porphyrio bijvoorbeeld een app die data uit een foto van een ingevuld papier kan halen. In de pluimveesector wordt er namelijk nog veel op papier genoteerd.

Een ander voorbeeld is het early warning systeem van Porphyrio. Dit waarschuwt meteen voor een dip in de groei van leghennen, vleeskuikens, kalkoenen of eenden. Je kan dus veel sneller ingrijpen, vaak nog voor het te laat is.

Voorbeeld in de varkenshouderij
Ademhalingsziekten kunnen meer dan €10 per varken kosten. Soundtalks installeert microfoons in de stal om de veehouder vroeg te waarschuwen wanneer er ziekte in de stal optreedt. Gemiddeld weten zij zo'n 10 dagen vroeger dan de boer dat er iets aan de hand is met de varkens. De microfoons horen hoesten, niezen, vocalisaties, maar registeren ook activiteit. Klimaatsensoren (temperatuur, luchtvochtigheid, CO2) kunnen al een eerste oorzaak bij problemen suggereren. Alle gegevens worden verzonden naar de server en verwerkt tot nuttige grafieken voor de boer of dierenarts.

Bron: www.landbouwleven.be

terug naar overzicht