Nieuwsberichten

Internet of Water, een draadloos waterbeheersysteem

12 juli 2018

Dankzij meer dan 1.000 energiezuinige en draadloze sensoren, kan de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater opgevolgd worden. Hiermee kan de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real-time bekeken en aangestuurd worden. Vlaanderen kan zich zo beter wapenen tegen de groeiende dreiging van wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging. 

Waterreserves in kaart
Het systeem bestaat uit een sensorennetwerk, Internet of Things en geavanceerde software. Hiermee kunnen de beschikbare waterreserves in kaart gebracht worden en zo kunnen deze reserves beter benut worden in functie van de vraag.

Met de eerste experimenten willen de partners inzicht krijgen in hoe nauwkeurig er gemeten kan worden, welke technische uitdagingen er liggen om de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van een uitgebreid netwerk te garanderen, en hoe de uitkomsten op een duidelijke manier gevisualiseerd en toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Koploper in waterbeheer
De vijf partners van het project - VITO, De Watergroep, Aquafin, imec en Vlakwa – hebben zelfs de ambitie om van Vlaanderen de internationale koploper te maken inzake slim waterbeheer.

De sensoren zijn afkomstig van imec. Na ruim zeven jaar intensief onderzoek zijn ze erin geslaagd een zeer kleine sensor te ontwikkelen die op een oppervlakte van slechts 1 cm2 zowel zuurtegraad, geleiding, als de hoeveelheid van diverse opgeloste zouten en andere stoffen in het water kan meten. Iets waar tot nu toe een combinatie van diverse losse sensoren, die wel duizenden euro’s per stuk kunnen kosten, voor nodig was.

Monitoring van waterschaarste en wateroverlast
Wateroverlast en/of waterschaarste zijn thema’s die jaarlijks terugkomen. De gedetailleerde opvolging en voorspellingen voor toekomstige evoluties zal toelaten om het rioolsysteem efficiënter te beheren, en in te spelen op hevige buien of droogteperiodes.

Om goed met het watersysteem te kunnen omspringen, is het cruciaal om zoveel mogelijk en zo recent mogelijke gegevens te hebben. Een efficiënt beheer is noodzakelijk opdat alle gebruikers in Vlaanderen over voldoende water beschikken.

Bron: persbericht Internet of Water

 

terug naar overzicht