Nieuwsberichten

19 innovatieve landbouwprojecten goedgekeurd

3 juli 2018

Minister Schauvliege keurde 19 van de 24 ingediende projecten voor innovatie in de landbouw goed. Er wordt 2,65 miljoen euro steun voorzien. De geselecteerde projecten omvatten zeer diverse thema’s, zoals dierenwelzijn, automatisering, duurzame energie, emissiereductie, duurzaam watergebruik, arbeidsefficiëntie en -kwaliteit, enz. 

Met de projectsteun wil de minister meehelpen aan de realisatie van innovatieve ideeën op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten. De subsidies zijn voor roerende of onroerende investeringen en de hieraan gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s en de kosten van externe begeleiders en experten.

Welke projecten zijn goedgekeurd?
Er is een project waarbij een condens-droog-koelsysteem wordt geïnstalleerd voor een betere droging en een langere en kwaliteitsvollere bewaring van aardappelen of het drogen van uien.

Een aantal projecten richten zich op de reductie van emissies (luchtwasser) of op duurzame mestverwerking (propstroomvergister). Een ander project voor de melkveehouderij wil de verwerking van zuivel op boerderijschaal verbeteren door middel van een installatie voor het hermetisch verpakken van zuivel.

In de grondwitloofteelt wordt geïnvesteerd in kweekroosters met hijswerktuig om de ergonomie en arbeidsefficiëntie te verbeteren.

Een waterzuiveringsinstallatie op een tomatenbedrijf dat naast het ontsmetten van het recirculatiewater ook de residu’s van gewasbeschermingsmiddelen verwijdert, zorgt ervoor dat het water langer en duurzamer kan gebruikt worden in de teelt.

In de tuinbouwsector zijn ook verschillende projecten goedgekeurd die verregaande automatisering steunen. Enkele voorbeelden: een multifunctionele verzorgingsrobot voor boomkwekerijen, een volautomatische plantmachine voor vollegrondsgroenten en een optische sorteerder voor spruitkool die geplaatst wordt op een oogstmachine op het veld.

Meer informatie: Projectsteun voor innovaties in de landbouw
Bron: www.vilt.be

 


terug naar overzicht