Nieuwsberichten

Smarter Farming technieken voor de aardappelteelt

16 augustus 2018

Er komen meer en meer hightechsystemen en datatechnologie op de markt die landbouwbedrijven informatie geven over hun perceel. Veel landbouwers zien door de bomen het bos niet meer. Vaak hangt er aan deze nieuwe technologieën een stevig prijskaartje aan vast. PCA testte een aantal Smarter Farming technieken voor de aardappelteelt en zet de mogelijkheden op een rijtje.

Om telers wegwijs te maken in het aanbod van nieuwe technologieën en technieken test PCA dit jaar een aantal nieuwigheden uit die recent op de markt kwamen.

Bodemscanner
De Veris-scan is ongetwijfeld het meest gekend. Toch blijft het aantal gebruikers van deze bodemscanmethode nog relatief beperkt.

Met de Veris-scan worden organische stof, pH en elektrische geleidbaarheid (in de bouwvoor en in de laag 0-90 cm) van een perceel plaatsspecifiek bepaald. Er wordt ook een hoogtekaart van het perceel gemaakt.

In eerste instantie zit de meerwaarde in het plaatsspecifiek bepalen van de pH. De beschikbaarheid van voedingselementen is immers sterk afhankelijk van de pH. Plaatsen op een perceel waar de zuurtegraad lokaal (veel) te hoog of te laag kunnen resulteren in een slechtere groei en opbrengst. Zelfs op kleine percelen kan de pH sterk variëren. Gericht, plaatsspecifiek bekalken kan dit probleem oplossen.

Gewasscanner
In Nederland zijn al meerdere dronewerkers actief die gewasscans uitvoeren met drones. In Vlaanderen is dat aanbod nog beperkt. Tractorbouwer CNH (Case IH, New Holland) wil daar verandering in brengen. Bij de aardappelteelt worden percelen meermaals per groeiseizoen gescand. De beelden worden gedeeld op een gebruiksvriendelijk platform: www.precisionmapper.com. Via apps kunnen nadien indexen berekend worden, planten geteld…

De interpretatie van deze gegevens vergt aanvullende deskundigheid. Er moet rekening gehouden worden met bemesting, beregening, spuiten en teelttechniek. Het onderzoek naar de oorzaak en bijpassende maatregelen zijn nog steeds het terrein van teeltbegeleiders en voorlichters. Volgens CNH is het pakket dus eerder geschikt voor loonwerkers, samenwerkingsverbanden van landbouwers en CNH-dealers die extra service willen bieden.

Mobiel weerstation
Het weer is een van de belangrijkste factoren die gewasgroei en opbrengst bepalen. Sencrop biedt mobiele weerstations aan die je kunnen waarschuwen bij zelfgekozen weersomstandigheden.
Zo kan een Sms-bericht bijvoorbeeld je op de hoogte brengen wanneer de temperatuur boven de 20°C komt en de vochtigheid boven de 87%.

De metingen werden vergeleken met nabije weerstations van het Mety-netwerk van PCA en bleken betrouwbaar. Een belangrijke meerwaarde ligt in de connecteerbaarheid van weerstations met een gemeenschap van weerstations. Wanneer telers besluiten om gegevens te delen kunnen op die manier telers inzage krijgen in de actuele weersgegevens op andere locaties.


Sorteringsapp
SolGrader is een app die de sortering van aardappelen bepaalt. De aardappelen van een proefrooiing worden op een blauw matje gelegd. Met behulp van de smartphone wordt vervolgens een foto genomen. De app bepaalt dan de grootte van knollen, knolgewicht, gemiddelde knollengte, totale opbrengst per hectare en de percentages in de diverse maatsorteringen.

Een andere optie is de SolAntenna, een elektronische aardappel die het proces van planten tot oogsten en bewaren meevolgt. De SolAntenna wordt net zoals de andere aardappelen in de grond geplant. Tijdens de teelt meet de elektronische aardappel temperatuur en bodemvochtgehalte. Bij de oogst kan de elektronische aardappel mee over de rooimachine. Het meet de mechanische schokken zodat de machine beter afgesteld kan worden. Na de oogst kan de SolAntenna mee naar de bewaringsplaats om er temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-concentratie te meten.

Bron: www.farmcafé.be 

terug naar overzicht