Nieuwsberichten

Variabele kaliumbemesting dankzij sensortechnologie?

3 december 2018

Een goede kaliumbemesting hangt nauw samen met de kwaliteit en gezondheid van aardappelen. Zo is er minder kans op stootblauw - een blauwe verkleuring van de knol door een te ruwe behandeling bij het rooien of inschuren – na een goed gedoseerde kaliumbemesting. UGent werkt aan een sensortechnologie die een mogelijke oplossing kan bieden voor variabele kaliumbemesting. De sensoren zouden snel, eenvoudig en zeer precies het kaliumgehalte in de bodem kunnen bepalen. 

Meer info op kortere tijd
Sensoren bieden veel voordelen ten opzichte van een klassieke bodemanalyse via staalname. Ze kunnen grote hoeveelheden data genereren op een kortere tijd en daardoor is het mogelijk om zeer nauwkeurig de variabiliteit van verschillende bodemparameters vast te leggen. Op de Bayer Forward Farm in Huldenberg bijvoorbeeld, werden 3.000 metingen uitgevoerd in slechts vier uur tijd, terwijl men bij een klassieke bodembemonstering slechts twee tot drie stalen neemt. Bij de nieuwe sensortoepassing kan een professional de data analyseren in twee tot drie uur tijd. Het chemisch analyseren van een klassiek bodemstaal vraagt daarentegen meer dan een week.


Gericht bemestingsadvies
Dankzij precisietechnieken kan de landbouwer op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste hoeveelheid kalium toedienen. Deze hoeveelheid is afhankelijk van zowel de behoefte van het gewas, als van het beschikbare kalium in de bodem. Wanneer de techniek op punt staat kan men landbouwers zeer precieze info geven, Waar het kaliumgehalte in de bodem te laag is bijvoorbeeld, en waar het dus nuttig is om meer kalium toe te dienen.

De analyse voor gerichte bemesting op basis van vijf online sensoren voor zichtbaar en nabij-infrarood licht zou éénmaal per vier jaar herhaald moeten worden. In België zou de kostprijs van één analyse neerkomen op 125 euro per hectare. Door gericht te bemesten op basis van dit advies, bleek dat een landbouwer 20 tot 100 euro per hectare kan uitsparen (op vier jaar tijd wordt dit 80 tot 400 euro), vergeleken met homogene bemesting.

De grootste winst voor de landbouwer zit eerder in de kwaliteitswinst van de aardappelen door ze minder gevoelig te maken aan stootblauw. Hoeveel dit dan kan opleveren moet verder onderzocht worden via proeven die over verschillende jaren en op verschillende velden lopen.

Implementatie in de landbouw
De metingen kunnen verwerkt worden tot een taakkaart waarop de landbouwer zich kan baseren om zijn akker gericht te bemesten. Een andere optie is het doorsturen van de taakkaart naar een hightech bemestingsmachine die met behulp van GPS zelf de juiste hoeveelheid meststof toedient. Dit zou zelfs kunnen tijdens het meten, waarbij dan bijvoorbeeld een sensor voor de tractor wordt gehangen die de bemestingsinstallatie achter de tractor aanstuurt. Men verwacht dat de techniek over twee tot drie jaar op punt zal staan.


Meer info: UGent-Bayer Chair ForwardFarming
Bron: www.vilt.be

 


terug naar overzicht