Nieuwsberichten

Vlaamse inzending wint Ivan Tolpe mestverwerkingsprijs

11 februari 2019

Tim Keysers, uitbater van de biogasinstallatie Arbio, heeft met zijn project NPirriK de Ivan Tolpe Prijs gewonnen. NPirriK is een innovatieve opeenvolging van nabewerkingen op het digestaat. Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking wil met deze uitreiking  de ontwikkeling van innovatieve mestverwerkingstechnieken ondersteunen en tegelijk een eerbetoon brengen aan Ivan Tolpe, de pionier en innovator in de Vlaamse mestverwerkingssector.

Uit de vijf ingezonden projecten selecteerde een jury er drie: NPirriK (Vlaanderen), Van mest tot dierenvoeder (Nederland) en TAYA-AV (Israël). De Nederlandse inzending zocht naar een praktische uitvoering voor het veilig recycleren van mest tot (grondstoffen voor) dierenvoeding. De Israëlische deelnemer presenteerde een ontwerp om digestaat of dunne fractie van mest met een hoge organische en stikstofbelasting energiezuinig te behandelen door middel van nitrificatie-denitrificatie.


Nabewerking digestaat
De VCM-leden stemden de Vlaamse inzending NPirriK als winnaar. Met zijn project slaagt Tim Keysers er in een maximale hoeveelheid vocht uit het digestaat te halen met een minimaal verlies aan stikstof. Het resultaat van de bewerking met een zeefbandpers met bio-degradeerbare polymeren is een waterige fractie (80%) en een dikke fractie (20%).

De dikke fractie, die het grootste deel van de organische stof en fosfor bevat, wordt gedroogd en tot mestkorrels geperst. De waterige fractie, met het grootste deel aan stikstof en zouten (vooral kalium), wordt in een opeenvolging van een decantatietank en zelfreinigende filters naar een omgekeerde osmo gestuurd. Deze zou driemaal minder energie verbruiken dan een vergelijkbare biologische stikstofverwijderingsinstallatie. Resultaat van de omgekeerde osmose is een stikstof- en zoutrijk concentraat en een zoutarm permeaat.

Het concentraat wordt dan verder gemengd met de dikke fractie. Resultaat: mestkorrels met een 3 tot 4 keer hogere stikstof-fosforverhouding. Zo worden de mestkorrels een aantrekkelijk commercieel product en kan het permeaat tegelijk gebruikt worden als irrigatiewater op landbouwpercelen.

 

Bron: www.vilt.be  en www.varkensbedrijf.be


terug naar overzicht