Nieuwsberichten

Kunstmest uit as

5 april 2019

Meststoffenfabrikant ICL opende een fabriek in Amsterdam waar fosfaathoudende kunstmest wordt gemaakt uit afvalstromen zoals verbrandingsassen van rioolslib en beendermeel.  ICL wil niet afhankelijk blijven van de slinkende voorraad delfstoffen in de bodem. Daarom schakelt het bedrijf over op alternatieve bronnen.

ICL maakt meststoffen voor de landbouw op basis van kalium en fosfaten. Fosfaten uit de natuur zijn moeilijk winbaar en zeer beperkt beschikbaar. Maar omdat fosfaat onmisbaar is voor de productie van minerale meststoffen, kiest ICL een andere piste: reststromen van andere bedrijven gebruiken. Het unieke zit hem in de schaalgrootte waarmee dit gebeurt zodat de circulaire meststoffenkorrels in het bestaande productgamma al meteen een deel ontgonnen fosfaaterts vervangen.


Circulaire korrels
Rioolslib blijft over bij zuivering van afvalwater. Beendermeel is een restant van de vleesverwerkende industrie. Na verbranding bij hoge temperaturen (tot wel 850 °C) blijft er as over dat rijk is aan fosfaten. Dat poeder wordt, in plaats van fosfaaterts, toegevoegd aan het bestaande productieproces voor kunstmest. Hierbij reageren de fosfaten met fosforzuur en zwavelzuur tot een fosfaathoudende meststof die de boer over zijn land kan strooien. De ‘circulaire korrels’ zullen in bestaande kunstmestproducten van ICL terechtkomen. Het nieuwe proces levert namelijk lagere fosfaatgehaltes op dan bij gebruik van natuurlijk erts. Maar de hoeveelheid hergebruikt fosfaat kan door een betere procestechniek hoger worden in de toekomst, aldus de producent.

 

Bron: www.vilt.be en www.eoswetenschap.eu

terug naar overzicht