Nieuwsberichten

Kmo's krijgen vlotter toegang tot kennis van hogescholen

9 april 2019

Dankzij een nieuw platform blijft de kennis van Vlaamse hogescholen niet ongebruikt in de kast liggen. De kennisdeling met bedrijven is complementair met VLAIO-instrumenten zoals de kmo-portefeuille.

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) werkte met de 13 hogescholen een voorstel uit waarmee ze op structurele basis hun expertise makkelijk, efficiënt en effectief beschikbaar kunnen stellen aan een brede groep van bedrijven en social profit organisaties. Het nieuwe instrument vervangt de ad hoc gesteunde LED-werking (laagdrempelige expertise en dienstverlening).

Win-winsituatie
De betere samenwerking tussen de hogescholen en de vlottere toegang van onze bedrijven tot hun kennis, levert sowieso een win-winsituatie op. Voor bedrijven is het interessant toegang te hebben tot onderzoek en expertise die aanwezig is bij de hogescholen. Voor die hogescholen is het dan weer erg verrijkend om rechtstreeks van het bedrijfsleven te vernemen wat er leeft en welke de uitdagingen zijn.

Nieuw digitaal platform
De gezamenlijke ontwikkeling van een digitaal platform ondersteunt dit proces. Ook zal de kennis van de hogescholen ingebracht worden in het FRIS-portaal, dat alle publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen verzamelt en ter beschikking stelt.


Bron: www.vlaio.be


terug naar overzicht