Nieuwsberichten

Aangepaste machines sluiten de kringloop voor spuiwater

17 mei 2019

Spuiwater afkomstig van chemische luchtwassers is in Vlaanderen erkend als kunstmestvervanger voor stikstof en zwavel en leent zich uitstekend om teelten als bijvoorbeeld maïs te bemesten. Toch zijn parameters als een hoge zuurtegraad een risico voor zowel verbranding van het gewas als corrosie van de bemestingsmachines. Moderne technologie kan hier een uitkomst bieden.

In Limburg investeerde loonwerkbedrijf Broekx in een spuittoestel met sleepslangsysteem om kniehoge maïs te bemesten. Daarnaast komt in de regio een spaakwielbemester uit Nederland in bruikleen bij een biogasexploitant waarmee grasland bemest zal worden. En op de site van Agropolis in Kinrooi zal men investeren in een silo-opslag voor spuiwater om alzo een homogener en dus kwalitatiever bemestingsproduct te verkrijgen. Dit alles zal toelaten het gebruik van spuiwater als kunstmestvervanger naar een hoger niveau te tillen.

Ook in West-Vlaanderen is reeds enkele jaren een machine uitgerust om bij het aanaarden van prei spuiwater toe te dienen.

Lees ook dit artikel voor meer details over het gebruik van spuiwater als kunstmestvervanger.

Bronwww.vilt.be.

terug naar overzicht