Nieuwsberichten

Weldra kunstmestproductie uit dierlijke mest?

29 november 2019
Kunstmest uit dierlijk mest, het klinkt paradoxaal. Toch heeft nieuw onderzoek aangetoond dat mestoverschotten uit de melkveehouderij kunnen verwerkt worden tot kunstmest die de traditionele kunstmest kan vervangen. Met deze techniek zouden melkveehouders hun CO2-voetafdruk met 3 tot 20 procent kunnen verkleinen, de ammoniakuitstoot tot 45 procent. Dit kan een belangrijke stap betekenen richting de circulaire landbouw.
 
Op 27 en 28 november 2019 vond in Hasselt de vierde editie van ManuREsource plaats, een internationale conferentie rond mestverwerking. Daar werden de resultaten van Safemanure voorgesteld, een tweejarig onderzoek uitgevoerd door het Europese Joint Research Centre (JRC) in opdracht van DG Environment.
 
FrieslandCampina en Danone zetten met innovatieve technieken, respectievelijk het Jumpstart-mineralenconcentraat en een installatie getest binnen het project Wings, in op het gebruik van uit mest gerecycleerde stikstofmeststoffen samen met melkveehouders.
 
Vandaag zijn de technieken nog niet breed toepasbaar omdat ze nog relatief duur zijn. Verder onderzoek is nodig om deze technieken betaalbaar te maken. De producten worden bovendien nog niet erkend als kunstmest volgens de Europese Nitraatrichtlijn, maar kunnen een belangrijke stap zijn in de transitie naar een economisch sterke en circulaire landbouw.
 
Bron: Vilt.

terug naar overzicht