Nieuwsberichten

5,5 miljoen euro voor innovatie in land- en tuinbouw

5 maart 2020

Automatische plantmachines, optische sorteerders en nieuwe stalconcepten. Het zijn enkele voorbeelden van innovaties die de voorbije jaren tot stand kwamen met de steun van Vlaanderen. In het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling loopt er ook in 2020 een oproep. Deze keer met focus op circulaire economie. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Er wordt 5,5 miljoen euro vrijgemaakt voor innovaties in land- en tuinbouw.

Dien jouw idee in

  • Surf naar de website van het Departement Landbouw en Visserij.
  • Vul het aanvraagformulier in en dien dit in voor 30 april 2020.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 200.000 euro per innovatief investeringsproject indien de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro indien de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal drie jaar en gaat in op het ogenblik dat de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt.

terug naar overzicht