Nieuwsberichten

Sensorsysteem moet broeikasgassen in stallen reduceren

15 mei 2020

Een goede ventilatie zorgt voor een goed klimaat in de stallen en reduceert emissies van ammoniak en broeikasgassen. Maar op vandaag hebben melkveehouders vaak niet voldoende informatie over klimaatmaatregelen die het best bij hun stal passen.

Stalklimaat monitoren

Via OTICE krijgt de melkveehouder realtime informatie over het klimaat in de stal. Ook de effecten van emissiereducerende technieken worden gemeten. Het is de uitdaging om vooral de ammoniak- en methaanemissies te verminderen en tegelijk een optimaal binnenklimaat te garanderen.


Testen in pilot-stallen

De tool zal zowel in Vlaanderen als bij de partners getest en geïmplementeerd worden in pilot-stallen in Ierland, Polen, Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Noorwegen. Tegen juni 2021 zal er een prototype beschikbaar zijn.

terug naar overzicht