Nieuwsberichten

Werk mee aan de ontwikkeling van een veelzijdige agrorobot

19 mei 2020

Er wordt vertrokken van een bestaand robotplatform van Octinion dat in de loop van het project verder wordt ontwikkeld. Het toestel moet autonomer worden. Het krijgt gereedschappen om verschillende taken uit te voeren. Het prototype dient als inspiratie en vertrekpunt voor machinebouwers.

Inspraak via co-creatiegroepen

Het is uiteindelijk de bedoeling dat het platform in verschillende land- en tuinbouwsectoren inzetbaar is, mits minieme aanpassingen. De verschillende partners richten teelt- of sectorspecifieke cocreatiegroepen op. Met deze groepen (ongeveer vijf personen per groep) organiseren ze brainstormsessies om het project in de goede richting te sturen.

Worteltelers gezocht

Inagro zal twee cocreatiegroepen samenstellen: één specifiek voor de biologische teelt, en één gericht op gangbare worteltelers. In een eerste fase willen ze een online bijeenkomst organiseren om de noden en wensen voor het te ontwikkelen apparaat vast te leggen. Voor de biologische teelt is er al een groep samengesteld, maar voor de groep worteltelers zoeken we nog geïnteresseerde leden.

> Ben je wortelteler of machinebouwer met interesse in de ontwikkeling van deze agrorobot? Contacteer dan:
Joran Barbry
Joran.barbry@inagro.be
051 27 32 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar overzicht