Nieuwsberichten

Inagro wil de tuinbouwsector via automatisering helpen aan een autonomere voedselproductie

3 juni 2020

Glastuinbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, witloof-, champignonteelt en andere tuinbouwsectoren vragen veel arbeid, maar zijn ook gekenmerkt door een hoge opbrengst per vierkante meter beteelde oppervlakte. Voor optimale prestaties moeten de planten goed opgevolgd worden.

Arbeidskrapte

COVID-19 toonde aan dat de beschikbaarheid van arbeid in de voedselproductieketen kwetsbaar is. Het aantal Bulgaarse en Roemeense arbeidskrachten stijgt, het aantal Poolse werknemers daalt. Landbouwers moeten hun arbeidskrachten steeds verder zoeken. Er wordt ook meer voedsel geproduceerd in het buitenland. De invoer uit Oekraïne, Rusland en Marokko is gestegen. Deze trend hangt sterk samen met de demografische aanwezigheid van (goedkope) arbeid.

Nood aan een autonomere en duurzamere voedselproductie

Kunnen we tuinbouwers beter wapenen tegen het arbeidsprobleem? Automatisering en robotisering kunnen een oplossing bieden. Gerobotiseerde, autonome voedselproductie maakt het mogelijk dichter bij de consument te produceren, onafhankelijk van de demografische aanwezigheid van arbeid. Het maakt de voedselproductie lokaal en is dankzij een goede traceerbaarheid ook veilig. De integratie van sensoren, geautomatiseerde beslissingen en handelingen maken het bovendien een duurzamere manier van produceren.

Werk mee aan een automatiseringsproject

Inagro is op zoek naar partners die willen meestappen in projecten om samen dergelijke autonome applicaties te realiseren. Het gaat om

  • projecten waarin nieuwe locatiespecifieke sensorsystemen de rol van menselijke invloed en interpretatie overnemen, inclusief beslissingsondersteuning;
  • projecten waarin mens en machine adaptief en interactief samenwerken;
  • robotisering die een actie volledig of gedeeltelijk kan automatiseren.

> Heb je zelf ideeën waar en hoe de sector de komende jaren een doorstart kan maken op gebied van automatisering?
Ben je bereid mee te stappen in dergelijke automatiseringsprojecten? Laat het ons dan zeker weten en neem contact op met Stefaan Serlet via stefaan.serlet@inagro.be.

terug naar overzicht