Nieuwsberichten

GEZOCHT W.-Vl. kmo's die land- en tuinbouw verder automatiseren

19 november 2020

Glastuinbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, witloof-, champignonteelt en andere tuinbouwsectoren vragen veel arbeid, maar zijn ook gekenmerkt door een hoge opbrengst per vierkante meter beteelde oppervlakte. Voor optimale prestaties moeten de planten goed opgevolgd worden.

Arbeidskrapte

COVID-19 toonde aan dat de beschikbaarheid van arbeid in de voedselproductieketen kwetsbaar is. Het aantal Bulgaarse en Roemeense arbeidskrachten stijgt, het aantal Poolse werknemers daalt. Landbouwers moeten hun arbeidskrachten steeds verder zoeken. Er wordt ook meer voedsel geproduceerd in het buitenland. De invoer uit Oekraïne, Rusland en Marokko is gestegen. Deze trend hangt sterk samen met de demografische aanwezigheid van (goedkope) arbeid.

Nood aan een autonomere en duurzamere voedselproductie

Kunnen we onze land- en tuinbouw beter wapenen tegen het arbeidsprobleem? Automatisering en robotisering kunnen een oplossing bieden. Gerobotiseerde, autonome voedselproductie maakt het mogelijk dichter bij de consument te produceren, onafhankelijk van de demografische aanwezigheid van arbeid. Het maakt de voedselproductie lokaal en is dankzij een goede traceerbaarheid ook veilig. De integratie van sensoren, geautomatiseerde beslissingen en handelingen maken het bovendien een duurzamere manier van produceren.

Werk mee aan een automatiseringsproject

Inagro is op zoek naar partners die kortlopende projecten willen opstarten om daarin dergelijke autonome applicaties te realiseren. Het gaat om

  • projecten waarin nieuwe locatiespecifieke sensorsystemen de rol van menselijke invloed en interpretatie overnemen, inclusief beslissingsondersteuning;
  • projecten waarin mens en machine adaptief en interactief samenwerken;
  • robotisering die een actie volledig of gedeeltelijk kan automatiseren.

> Heb je zelf ideeën waar en hoe de sector de komende jaren een doorstart kan maken op gebied van automatisering?
Ben je een West-Vlaamse kmo of ken je een West-Vlaamse kmo waarmee je wil samenwerken aan een dergelijk automatiseringsproject? Laat het ons dan zeker weten, als je voldoet aan de voorwaarden kunnen we tot 15.000 euro aan materiaalaankopen financiëren. Vul hier jouw projectaanvraag in en neem contact op via info@agreon.be.

terug naar overzicht