Nieuwsberichten

Hoe belangrijk is artificiële intelligentie in de land- en tuinbouw?

19 januari 2021

Meer inkomsten uit data dan uit landbouwproducten

Robovision verwacht dat het inzetten van data enorm belangrijk zal worden. “Ik denk dat we over een aantal jaren al zullen zien dat sommige boeren meer oogsten aan data-inkomsten dan aan vruchtinkomsten, vertelt Jonathan Berthe.” Zijn tip voor landbouwers: hou je ogen open, blijf voldoende op de hoogte van innovatie en blijf alles in vraag stellen.

Op termijn zullen landbouwers droogterisico’s kunnen inschatten op basis van satellietfoto’s. De boer kan deze informatie aankopen via een tussenpartij die die data verzamelt en uitleest. Dat is een kost, en die laat zich terugverdienen wanneer de boer hierdoor beter het oogstmoment kan bepalen, beter inschatten welke nutriënten zijn groenten of fruit nodig hebben, meer doelgericht aan gewasbescherming gaan doen op welbepaalde plaatsen en niet meteen op het hele veld. Het inzetten van data zal dus enorm belangrijk worden.”

Is de Vlaming innovatief?

De CEO van Robovision vindt dat de innovatie in Vlaanderen te traag gaat. “Neem nu steksteekmachines”, stelt hij. “Daarmee zijn we wereldwijd bezig: Japan, Australië, Brazilië, Canada, Verenigde Staten … maar in Vlaanderen lijken we toch wat koudwatervrees te hebben. Dat ligt misschien een beetje in onze natuur als Vlamingen. Maar ook de schaalgrootte speelt zeker een rol. Als klein familiebedrijf heb je nu eenmaal minder mogelijkheden om vele duizenden euro’s te spenderen aan een grote, dure robot.”

Volgens JonathAn Berte zou het kunnen dat retailers in de toekomst bijvoorbeeld een franchisemodel gaan ontwikkelen voor robotics, zodat ze dat kunnen integreren in hun waardeketen. Dan ligt de kost deels bij hen en niet volledig bij de boer.

AI biedt dus duidelijk kansen. De keerzijde is wel dat we steeds meer data delen. “Let altijd goed op wie de eigenaar is van deze data en met wie je deze deelt”, geeft het Innovatiesteunpunt nog mee.

Bron: Vilt

terug naar overzicht