Nieuwsberichten

Nieuwe subsidies voor vernieuwing in de landbouw

10 maart 2021

VLIF-steun

Het totaalbudget van 3,5 miljoen euro komt voor de helft van Vlaanderen en voor de helft van Europa. De steun bedraagt 40 procent van de subsidieerbare projectkosten (inclusief begeleidingskosten). Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 200.000 euro per investeringsproject als de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro als de aanvrager een groep van landbouwers is.

Dien jouw idee in

> Surf naar de website van het Departement Landbouw en Visserij.
> Vul het aanvraagformulier in en dien ze in voor 30 april 2021.

 

EIP-subsidie

Er is steun voor operationele groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering. Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat het onderzoek meer praktijkgericht is. Het totale budget bedraagt 600.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

Dien jouw idee in

> Surf naar de website van het Europese Partnerschap voor Innovatie.
> Vul het aanvraagformulier in en dien ze in voor 30 april 2021.

terug naar overzicht