Nieuwsberichten

Nieuwe functionaliteiten voor Taakkaart.be

14 juni 2021

Er is al meer dan 25.000 ha gescand met de Veris bodemscanner van Vantage-Agrometius. Vorig jaar werd er 2.500 ha gescand in ons land, we lopen zelfs voor op Nederland.

De nieuwigheden slaan vooral op de integratie van sensordata bij taakkaart.be en het efficiënt delen van die data binnen het eigen bedrijf en bij uitbreiding de agroketen. Met het platform kan je taakgerichte toepassingen uitvoeren, maar ook gegenereerde data beheren, bewerken, analyseren en delen

Nieuwigheden

  • Bouwplannen extern ophalen (bijvoorbeeld bij CropVision) en delen met andere gebruikers van het platform.
  • Het spuitadviessysteem Crop Vision Gewis en het bodem- en weersstation Geo Bas Field Climate zijn nu ook geïntegreerd zijn in taakkaart.be. Vroeger had je daarvoor afzonderlijke logins nodig.
  • Steeds meer fabrikanten bieden ondersteuning.
  • Het versturen van gegevens gaat steeds meer draadloos.
  • Je kan voortaan 4 kaartlagen in 1 overzicht vergelijken en managementzones maken in taakkaarten.

Sensordata

Een belangrijke vernieuwing bij taakkaart.be heeft te maken met sensordata. Gegevens gegenereerd door de Veris bodemscanner kunnen nu ook vlot geïmplementeerd worden in taakkaart.be.

Percelen en hun gewasgroei zijn niet uniform. Door het wegnemen van variaties kunnen we streven naar een egaler perceel en gewas. Dankzij het variabel werken kan er efficiënter en doeltreffender met middelen omgegaan worden, maar ook de milieubelasting verlaagt en het rendement optimaliseert.

Om data te verzamelen biedt Agrometius sensoren aan voor elk aspect dat bij de teelt komt kijken, namelijk bodem, klimaat, gewas en opbrengst. Om dit voor de teler eenvoudig te houden werkte Vantage-Agrometius een driestappenplan uit. Een eerste stap is het inzichtelijk maken van de variatie door middel van metingen met sensoren. Aan de hand van die data kan de oorzaak bekeken worden en een taakkaart gemaakt worden als tweede stap. De derde stap is om die taakkaart met zijn variabele waarden toe te passen.

Variabel werken rendeert

Dat variabel werken rendeert, kon Jeroen Straver aantonen met enkele nuttige cijfers. Uit onderzoek blijkt dat door variabel te poten er een meeropbrengst is van 7%. Gaan we de aardappelen loofdoden met een variabele dosering spuitmiddel, dan kan een besparing van 22% optreden. Gemiddeld genomen kan er een reductie aan gewasbeschermingsmiddel optreden van 23%. Maar hier zit een heel grote variatie op (10 tot 80%), afhankelijk van de toepassing.

Jeroen Straver concludeert dat sensoren gebruikt worden om in te spelen op de variatie in een perceel of gewas. De data die zij genereren kunnen op een eenvoudige manier via taakkaart.be een oplossing voor de landbouwer betekenen. Er worden merkonafhankelijke oplossingen geboden voor alle displays.

 

Bron: Landbouwleven

terug naar overzicht