Nieuwsberichten

Roadmap witloofautomatisatie

21 oktober 2021

Alle ideeën situeren zich rond het in- en uittafelen van de witloofwortelen, daar wordt op heden immers nog het meeste manuele arbeid aan besteed. De 3 onderzoekspistes geven we hieronder alvast mee, later worden de resultaten hiervan nog uitgebreid gecommuniceerd.


1. Herkenning van de snijlijn tussen krop en wortel met industriële machinevisie: in een poging om het manuele werk van het bijsnijden van de witloofkroppen te reduceren wordt gekeken of het mogelijk is om deze snijlijn met beeldherkenning te visualiseren. Daarna is het de bedoeling om het roterend mes automatisch naar links of rechts bij te sturen om zo de kroppen correcter af te snijden en het manuele kuiswerk te verlichten. Dit onderzoek loopt bij Vives te Brugge.

2. Oriëntatie van de witloofwortelen: UGent bestudeert de mogelijkheden om met visie na te gaan of de wortelen herkend kunnen worden qua oriëntering. Wanneer de richting van de wortelen op een transportband bepaald kan worden door het herkennen van één of meerdere parameters (zoals de groeipunt of de kop van de wortel, de vorm en/of de dikte) biedt dit mogelijkheden tot automatisatie van het intafelproces.

3. Bovenstaande piste rond het intafelproces wordt in detail bekeken door Flanders Make en bouwt verder op het onderzoek van UGent. Hier wordt nagegaan of een grijper in staat is de wortelen vast te nemen en rechtopstaand in een bak te stapelen.

Afsnijden witloofkrop

Oriëntatie

Robotarm

terug naar overzicht