Nieuwsberichten

Installatie van onkruidzadenzeef op oogstmachines?

18 november 2014

 

In de Verenigde Staten en Canada wil men de toepassingen van een onkruidzadenzeef op oogstmachines uit proberen. Dit concept zou naar verluid al toegepast worden in Australië en kan misschien ook  in Europa ingang vinden. Het concept is eenvoudig: bij de oogst van het gewas worden onkruidzaden gecapteerd zodat deze niet opnieuw op het veld komen. Hierdoor daalt de onkruiddruk.

Een techniek die in Australië naar het schijnt al vrij veel toegepast wordt, wil men nu ook onderzoeken in de Verenigde Staten en Canada. Het gaat om de installatie van een onkruidzadenzeef op oogstmachines. Doordat deze zeef zaden van onkruiden opvangt, komen deze niet opnieuw op de bodem terecht en verlaagt hierdoor de zaadbank en bijgevolg de onkruiddruk.

Dit concept is heel eenvoudig en kan het hoofd bieden aan problemen met resistente onkruiden, die ondanks herbicidebehandelingen toch nog tot wasdom komen en het volgende jaar opnieuw voor problemen zorgen. Een lagere onkruiddruk in het algemeen kan eveneens een beperking van bespuitingen en bijhorende kosten betekenen. Bijgevolg zou de installatie van een onkruidzadenzeef kunnen aansluiten bij IPM.
Anderzijds kan men zich hier ook vragen stellen naar de effecten op biodiversiteit.

Indien men de zaden die door de zeef gevangen worden niet vernietigt, kunnen deze eventueel zelfs nog een nieuwe functie krijgen. Zo kan men onderzoeken of deze geschikt zijn voor bijvoorbeeld inmenging in dierenvoeder. Hier kan men dan weer de bedenking maken dat resistente onkruiden op die manier verder verspreid zouden kunnen worden.

In ieder geval is de toepassing van de onkruidzadenzeef nieuwe stof tot nadenken!

Bron : VILT / Eigen verslaggeving

terug naar overzicht