Nieuwsberichten

Innovatieve koeientuin stelt dierenwelzijn en milieu voorop

19 november 2014

 

In oktober nam een landbouwer uit Groenlo (NL) zijn nieuwe 'koeientuin' in gebruik. In deze vrijloopstal met bomen lopen de koeien op een kunststofvloer die via een drainage systeem de urine afvoert. De mest wordt door een robot verwijderd. Men beweert dat de vloer de dieren een vergelijkbaar comfort biedt als een echte weide, een propere weide dan weliswaar.

Landbouwer Chris Bomers uit Groenlo heeft in oktober zijn nieuwe koeientuin in gebruik genomen. Het originele concept voor een vrijloopstal werd gebaseerd op dierenwelzijn en de verwachtingen van de maatschappij. Er werd gekeken naar de invloeden op het milieu (bijvoorbeeld emissie) en de inpasbaarheid in het landschap. Bijgevolg werden enkele belangen van de landbouwer zelf aan de kant geschoven.

Het voornaamste kenmerk van de koeientuin is de kunststofvloer. Deze biedt de dieren een vergelijkbaar comfort als een echte weide. Door het feit dat deze vloer vocht zoals urine doorlaat en de achterblijvende droge mest opgeruimd wordt door een robot, wordt eveneens aan emissiereductie gedacht. Men denkt hiermee de ammoniakemissie tot 30% te kunnen reduceren. Bovendien blijft de koeientuin op deze manier proper voor de dieren. Door de aanplanting van bomen en struiken wordt eveneens gedacht aan het visuele aspect, wat de maatschappij zeker weet te appreciëren.

Uiteraard zijn er nog een aantal zaken die geëvalueerd moeten worden op termijn, zoals de levensduur van de vloer en het effect op de melkkwaliteit.

Via deze link kan u een filmfragment van de koeientuin bekijken

Bezoek de website van de koeientuin

Bron: Veeteelt

terug naar overzicht