Nieuwsberichten

OPROEP ! Avecom zoekt (West-) Vlaamse projectpartner in de veevoederindustrie

25 november 2014

 

Avecom is een spin-off van de Universiteit Gent opgericht o.l.v. prof. Willy Verstraete. Het wil samen met een internationale groep van bedrijven en onderzoeksinstellingen inzetten op de productie van microbieel eiwit uit mineralen via een nieuw procédé. Voor de afzet van dit eiwit is men nog op zoek naar een partner actief in de mengvoederindustrie.

Avecom is een spin-off van de Universiteit Gent opgericht o.l.v. prof. Willy Verstraete. Het wil samen met een internationale groep van bedrijven en onderzoeksinstellingen inzetten op de productie van microbieel eiwit uit mineralen via een nieuw procédé. Deze mineralen, zoals ammonium en fosfaat, zullen gerecycleerd worden uit proceswater. Met behulp van methaan en waterstofgas en een geschikte bacterie zal via autotrofe weg eiwit, Single Cell Protein genaamd, geproduceerd worden. Deze autotrofe manier van eiwitproductie werd reeds getest onder laboratoriumomstandigheden in de jaren ’70, maar werd nooit op grote schaal verder geïmplementeerd. Ondertussen zijn we enkele decennia verder en is de tijd rijp voor verder onderzoek en optimalisatie van dit procédé. Partners zoals de Nederlandse Waterindustrie (KWR), het Waterbedrijf van de deelstaat Washington in de USA, de Universiteit Gent (LabMET), het Vlaamse bedrijf Avecom en het Onderzoekscentrum Wetsus Nederland hebben zich hiervoor reeds geëngageerd. Men kijkt nu nog uit naar een Vlaamse partner actief in de dierenvoeding voor de valorisatie van dit hoogwaardig eiwit in de veevoedersector. Het is immers de bedoeling om dit eiwit toe te passen als bijvoorbeeld sojavervanger in de dierlijke keten. Het project genaamd “Power to Protein” wil van start gaan in 2015, er wordt van deze (West-) Vlaamse partner een beperkte financiële inbreng verwacht.

Voor verdere informatie of bij interesse, kan men contact opnemen met Agreon (via stefaan.serlet@inagro.be of 051/27 32 00) of met Avecom (sales@avecom.be of 09/375 17 14).

terug naar overzicht