Nieuwsberichten

Formule vierde AgroCleantech event Agreon sloeg aan

11 februari 2015

 

Met een opkomst van 100 deelnemers kunnen we het AgroCleantech event van afgelopen dinsdag 10 februari een succesvolle editie noemen. Gedeputeerde voor landbouw Bart Naeyaert opende het event. In zijn toespraak lichtte hij toe dat we goed op weg zijn om West-Vlaanderen als dé landbouwprovincie bij uitstek op de kaart te zetten inzake cleantech toepassingen in de sector. Hij wees er ook op dat voortdurend vernieuwen noodzakelijk blijft om onze landbouwsector een duurzame koers te laten varen en ondertussen onze kmo sector nieuwe bedrijvigheid te laten genereren.
Waar tijdens de editie van vorig jaar in hoofdzaak wetenschappers hun meest recent innovatief onderzoek konden toelichten als potentiële toekomstige toepassingen op een landbouwbedrijf kregen dit jaar de kmo’s het woord. Meer bepaald werden de vier innovatieprojecten die in 2013 opgestart werden binnen Agreon toegelicht door de betrokken kmo’s. Dit gebeurde in 3 sessies in kleine groepjes deelnemers.
Drie van de vier kmo’s waren reeds vanaf de prille opstart van Agreon in 2012 nauw betrokken als peteronderneming en gaven de cluster mee vorm. Als erkentelijkheid voor hun geleverde inspanningen kregen zij het grote forum.

 

KMO Lid - De Busschere Agri NV aan het woord

 

De andere kmo-leden van Agreon kregen eveneens de mogelijkheid om in de praktijkhal van Avowest hun innoverend product, dienst of techniek ten behoeve van de landbouwsector voor te stellen en nog eens 9 bedrijven gingen hier dankbaar op in.
Het was duidelijk dat deze formule aansloeg, het publiek kon kennismaken met tastbare innovaties die ze als het ware direct mee naar huis konden nemen om toe te passen op hun bedrijf. De kmo’s konden dit forum voor hun bedrijf wel appreciëren. Hier kregen ze de kans om aan een echt geïnteresseerd publiek hun innovatie toe te lichten. “Het zijn immers de echte pioniers inzake innovatie die hierop afkomen”, stelde één van de aanwezige zaakvoerders, “dit heb je niet op een land- en tuinbouwbeurs waar een heel divers publiek op afkomt”. Dat deze pioniers precies weten welke richting ze uit willen met hun bedrijf kon je wel merken aan de heel gerichte vragen die gesteld werden vanuit het publiek. Onze landbouwers-managers weten de dag van vandaag heel goed waar ze mee bezig zijn. Het grote aantal deelnemers is mede te wijten aan de participatie van de vakorganisaties Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en BoerenBond (BB) die het event opnamen in hun vakbladen, waarvoor dank.

Voorafgaand aan het event werd ook de demoruimte in de hal van Avowest plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van de pers.

 

 van links naar rechts: M. Demeulemeester (Inagro) - B. Naeyaert (gedeputeerde) - J. De Bethune (gedeputeerde) - C. Dejaegher (burgemeester Poperinge) - S. Gyssels (Avowest)

 

Wie de leden zijn van Agreon en wat de cluster voor u kan betekenen kan u terugvinden op deze website. Ontdek hier ook de recent opgestarte quick win projecten. Indien u een innovatief idee hebt dat realiseerbaar is door een kmo, laat het ons dan gerust weten via info@agreon.be of op 051/27.32.24 (Stefaan Serlet of Veronique De Mey).

terug naar overzicht