Nieuwsberichten

Energie opwekken uit grasgroei

14 augustus 2013

 

In Nederland wordt fors geïnvesteerd in het produceren van elektriciteit uit levende planten. De noordelijke provincies ontwikkelen er een testsysteem voor grootschalige elektriciteitsopwekking in natte, groene gebieden.


Initiatief achter het project is het bedrijf Plant-E (www.plant-e.com) dat opgericht werd in 2009 als een spin-off van de universiteit Wageningen. Het opwekken van energie uit plantengroei is mogelijk doordat elektronen vrijkomen bij de afbraak van organisch materiaal. Door het plaatsen van elektroden in het wortelstelsel van de plant wordt de elektrische stroom opgevangen. De energie-opbrengst is het hoogst in drassige grond, omdat daar minder zuurstof rondom de wortels zit. Een zuurstofrijke bodem daarentegen is ongunstig omdat zuurstof een deel van de elektronen wegvangt. Bijgevolg lenen veenweidegebieden zich uitstekend voor de opwekking van energie uit plantengroei. Er wordt dan ook richting de melkveehouderij gekeken waar beweiding van de koeien nog steeds heel wat grasland vraagt. Er wordt verwacht dat er jaarlijks 280.000 kWh per hectare aan elektriciteit kan opgewekt worden, overeenstemmend met een omzet van ruim 60.000,00 euro, ofwel het verbruik van tachtig gezinnen. De kostprijs van de nieuwe techniek is nog onbekend, maar er wordt aangenomen dat deze op termijn zal kunnen concurreren met de huidige technieken.


Meer info : http://www.plant-e.com.

Bron : Veeteelt - augustus 2013.

terug naar overzicht