Nieuwsberichten

ICT-AGRI call 2015: Enabling Precision Farming

2 april 2015

 

De call is open voor pre-proposals tot 24 april 2015

Het doel van de call is om transnationale projecten te financieren, die zullen bijdragen aan de activering van precisielandbouw.

Precisielandbouw is een sleutelelement voor duurzame intensifiëring, bvb; hogere voedselproductie met een kleinere ecologische voetafdruk. Hoewel precisielandbouw in de afgelopen twee decennia veel bestudeerd en ontwikkeld is, worden de technologieën minder dan verwacht toegepast in de primaire sector. Om de toepassing te stimuleren is er nood aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie rond precisielandbouw. 

Publieke en private instellingen en bedrijven zijn uitgenodigd om pre-proposals in te dienen om te participeren in transnationaal onderzoek. Dit is mogelijk tot 24 april 2015. Pre-proposals kunnen ingediend worden binnen volgende thema’s en onderwerpen:

 • Methodologies for transnational Precision Farming solutions
  • Compatibility and interoperability of the components in PF solutions
  • Cost-benefit analysis of PF solutions
 • Implementation of transnational Precision Farming solutions
  • Variable rate application of fertilisers, water or pesticides
  • Controlled traffic farming
  • Precision Livestock Farming

De oproep hanteert een tweestapsprocedure. In eerste instantie dient een pre-proposal ingediend te worden. Tegelijkertijd met het indienen van de pre-proposal dient aan het IWT bijkomende informatie bezorgd te worden door de Vlaamse partner van het projectvoorstel. De coördinatoren van de pre-proposals die de eerste selectieronde passeren, zullen omstreeks 30 juni 2015 gevraagd worden een full proposal in te dienen (sluitingsdatum 31 augustus 2015).

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen regio/land. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Vlaanderen participeert met O&O-bedrijfsprojecten (inclusief het kmo-programma en sprint-programma). De projecten dienen te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria van deze programma‘s.

Meer informatie, o.a. over de oproepdocumenten, vindt u via www.ict-agri.eu.

Het ICT-AGRI project heeft tot doel om het Europees onderzoek op vlak van precisielandbouw te versterken en om een gemeenschappelijke Europese onderzoeksagenda op te stellen m.b.t. IT en robotica in de landbouw. ICT-AGRI is een project gefinancierd via het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma FP7. ICT-AGRI werkt internationale onderzoekscalls uit om de gefragmenteerde menselijke en financiële middelen te verenigen over de grenzen van de deelnemende landen heen teneinde de efficiëntie en effectiviteit van de Europese onderzoeksinspanningen te verbeteren.

Bron: http://ict-agri.eu/node/27045 

terug naar overzicht