Nieuwsberichten

De bachelor in de Ecotechnologie: een cleantechnoloog met een brede blik

12 mei 2015

 

Er komen steeds vaker vacatures voor een ‘sustainability chief’ of een ‘corporate responsibility officer’. Tegelijk zijn bedrijven op zoek naar mensen die procesoptimalisatie kunnen begeleiden of ‘groene’ producten kunnen ontwikkelen. In zekere zin vormen ‘ecotechnologen’ een brugfunctie tussen industrie, samenleving en beleid. Ecotechnologen kunnen aan dat duurzaam ondernemen een belangrijke bijdrage leveren. Ecotechnologie gaat namelijk niet alleen over het ‘hoe’, maar ook over het ‘waarom’.


De opleiding ecotechnologie van VIVES Hogeschool, studiegebied Industriële Wetenschappen, campus Kortrijk is een unieke opleiding in Vlaanderen. Het accent in de opleiding ligt op de werking van de technologie en niet op de kennis die nodig is voor de installatie ervan. De student leert een analyse maken in functie van het ontwerp of de optimalisatie van een product, proces of dienst. Bovendien leert hij ook de inzetbaarheid te bepalen, alsook de ecologische, economische en sociaal-ethische impact en de regelgeving errond. Het procesmatige profiel van deze bachelor reflecteert zich in een integratie in het opleidingsprogramma van de verschillende competenties die noodzakelijk zijn voor het in kaart brengen, analyseren en opvolgen van processen.


De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s. Milieutechnologie gaat over onderwerpen zoals bodem, lucht, water, zowel over de verontreinigingen als zuivering ervan en ecologie. Bij materialen, afvalstoffen en recyclage ligt het accent op duurzame materiaalkeuze, duurzaamheidsindicatoren, LCA, ecodesign, ecolabels, C2C, sluiten van materiaalkringlopen, … . Het thema energie tenslotte behandelt onder andere energietechnologie, zoals HVAC, warmtepompen, zonneboiler, WKK, geothermie, … maar ook EnergiePrestatie & Binnenklimaat en duurzaam bouwen.


Het praktijkgerichte karakter van de opleiding vertaalt zich in het integreren van theorie en labo in eenzelfde opleidingsonderdeel. De labo’s beperken zich echter niet tot de leslokalen, want op regelmatige basis worden bedrijfsbezoeken georganiseerd, waarbij de kennis van de studenten verder ontwikkeld wordt door de vertaling ervan te zien en te ervaren in concrete toepassingen. Daarnaast zijn er de projecten ecotechnologie, waarbij tijdens het eerste semester van elk bachelorjaar een team van vier of vijf studenten samenwerkt rond een ecotechnologisch vraagstuk op basis van een opdracht uit het werkveld. De principes van projectmanagement, teamwork en probleemoplossend denken vanuit een inter- en multidisciplinaire aanpak staan hierbij centraal.


De studenten voeren ook ieder bachelorjaar een stage uit in een bedrijf of bij een lokale overheid of non-profitorganisatie. In het eerste bachelorjaar is dat een observatiestage van drie weken, terwijl in het tweede jaar verwacht wordt dat de student actiever meewerkt bij het aanpakken van een aantal bedrijfsgerelateerde opdrachten. Bij de bachelorproef in het laatste jaar worden stage en eindwerk geïntegreerd in één geheel. Een stage in het buitenland hoort ook tot de mogelijkheden. De studenten lopen hierbij een aantal maanden stage en voeren de opdracht van het stagebedrijf voor hun bachelorproef uit.


Voor meer informatie:
VIVES Hogeschool, studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie
Nele Pinket – opleidingshoofd professionele bachelor ecotechnologie
056 26 41 20
nele.pinket@vives.be
www.vives.be/ecotechnologie

 

terug naar overzicht