Nieuwsberichten

Melkrobot 'achtervolgt' koeien

8 mei 2015

 

In de uiterwaarden bij biologische boerderij Schuttershof mag niet gebouwd worden. Daarom heeft men in 2013 bij biologische boerderij Schutterhof een modern mobiel melksysteem met melkrobots ontwikkeld. Men maakt hierbij gebruik van een melkrobot die geheel zelfstandig de koeien kan melken. Wanneer de koeien buiten zijn, gaat boer Groeneveld om de drie dagen de melk halen die via een koeling vers wordt gehouden. De installatie wordt om de ongeveer 10 tot 20 dagen verplaatst.

De koeien kunnen hierbij door de uitgestrekte uiterwaarden bij de Maas grazen op 1 km van de boerderij en toch gemolken worden. Deze innovatie geeft veel mogelijkheden voor boeren die nu nog te weinig weiden beschikbaar hebben voor een biologische bedrijfsvoering.

Het mobiel melken op de uiterwaarden is economisch rendabel omdat de grazende koeien zorgen voor landschapsbeheer van de uiterwaarden voor Staatsbosbeheer. De stap is groot voor boeren om koeien in de natuur te houden. Boeren zijn al generaties lang bezig met ruilverkaveling en met het bouwen van stallen. De mobiele robot geeft kansen om op een andere en duurzame manier te boeren, aldus Groeneveld.

 

Voor een filmpje met meer info klik hier

 

Bron: Triodos Bank en Groenedagobert

terug naar overzicht