Nieuwsberichten

Agreonlid in de kijker - Signum Engineering

17 juni 2015

 

Van audio naar agro

Weerpaal

Signum Engineering, een éénmanszaak in Waregem, werd in 1995 opgericht als ingenieursbureau dat elektronica en software ontwikkelde. Gezien Kris’ achtergrond bij Lernout & Hauspie lag de focus initieel op high-end audio toepassingen. Geleidelijk aan verlegde het bedrijf zijn focus naar domoticasystemen en landbouwtoepassingen, zowel voor veeteelt als tuinbouw.  

In 2009 ontwierp Signum Engineering voor het eerst een product voor de landbouwsector: de weerpaal. De paal staat op een perceel en registreert gegevens zoals neerslag, luchtvochtigheid, straling, lucht- en bodemtemperatuur en stuurt de meetgegevens naar het internet. Voor het elektronica-ontwerp, het fysieke ontwerp en het ontwikkelen van de software voor de weerpalen, kwam de verzamelde kennis van de voorgaande jaren goed van pas.

Stelselmatig groeide het aandeel projecten in de landbouwsector. Signum werkte hiervoor nauw samen met Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw in West-Vlaanderen. Het onderzoekscentrum zoekt namelijk dikwijls methoden om diverse gegevens op een geïntegreerde manier te meten, zoals stengeldikte of klimatologische gegevens. De nodige toestellen daarvoor zijn vaak commercieel niet beschikbaar. Signum is dan de ‘partner in crime’ om de toestellen te ontwikkelen die de gewenste gegevens simultaan meten en digitaliseren. Alle synchroon gemeten gegevens komen toe op de lokale server van Inagro en zijn beschikbaar voor de onderzoekers die ze ten slotte kunnen analyseren en interpreteren.

Het creëren van producten die nog niet bestaan, rechtstreeks voor en in nauwe samenwerking met de eindgebruiker, is wat Kris het liefste doet.

 

Het Signum Platform

Al bij de eerste landbouwprojecten startte Signum met de ontwikkeling van een eigen product: het Signum Platform. Het platform kun je je voorstellen als een blokkendoos met een aantal basiscomponenten voor het meten, het verzamelen en het doorsturen van gegevens naar het internet. Het meten gebeurt via sensoren, het doorsturen van de data kan al dan niet draadloos. Elke toepassing heeft een eigen set van sensoren en ondersteunende elementen. Later kun je hier altijd sensoren aan toevoegen of uit weghalen. Voor elke specifieke parameter (stengeldikte, temperatuur, bodemvocht, CO2-gehalte,…) die je wilt meten, bestaat er een specifieke sensor die je aan het systeem kunt koppelen. De sensoren en andere componenten die uiteindelijk in het meetsysteem terecht komen, zijn afhankelijk van de toepassing van de klant. Bij bijvoorbeeld peilgestuurde drainage zijn meerdere draadloze sensoren verspreid over een veld. Deze sturen gegevens van het grondwaterpeil, het drainagedebiet en het nitraatgehalte van het drainagewater naar een website. Met die informatie sturen we de uitlaat van de drainages. Zo is het mogelijk om het grondwaterniveau van het perceel te wijzigen in functie van het groeiseizoen en de aard van het gewas.

 

Drainagesturing

 

Het Signum-platform heeft naast het onderzoeksdomein ook andere toepassingen. Signum Engineering ontwerpt en produceert op basis van het Signum-platform en in samenspraak met potentiële verdelers ook 'gesloten' systemen voor heel specifieke doeleinden. Een mooi voorbeeld hiervan is het systeem 'Cows on Web'.

 

Farming in the cloud

In 2012 startte Signum Engineering met het project ‘Cows on web’. 'Cows on web' bestaat uit 2 deelsystemen: een systeem die het moment van kalven voorspelt en een tochtdetectiesysteem. Voor het eerste systeem wordt een temperatuursonde ingebracht in de schede van een drachtige dikbilkoe. Deze meet elke 5 minuten de lichaamstemperatuur. Wanneer de kalving nadert, daalt de gemiddelde lichaamstemperatuur, bij sommige dieren tot meer dan een graad. Na 12 tot 36 uur stijgt de temperatuur opnieuw; dit is het punt waarop de geboorte effectief wordt ingezet. De landbouwer kan in real time het temperatuursverloop opvolgen via zijn PC of smartphone of krijgt een waarschuwing via SMS of mail wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

 

Cows on web - beeld van computerscherm

 


'Cows on web' levert vele voordelen op, niet alleen voor de landbouwer maar ook voor de bedrijfsveearts. Omdat een dikbilkoe niet zelfstandig kan kalven, moet er altijd een veearts aanwezig zijn. 'Cows on web' voorspelt het moment van de kalving met een grote precisie. Zo moet de landbouwer niet meer nutteloos dagenlang 's nachts opstaan om te checken bij de koe en kan hij de veearts tijdig verwittigen om langs te komen.

 

Cows on web - Sensor

 

Het tochtdetectiesysteem zit momenteel in de testfase. Onderzoek wees uit dat een tochtige koe anders beweegt. Het systeem meet de beweging van het dier en geeft aan de landbouwer aan wat het ideale moment is om de koe te insemineren.

Toen 'Cows On Web' in 2012 van start ging, was het initiële plan om een webapplicatie te maken zodat de landbouwer op de computer zijn koeien kon volgen. Al gauw werd duidelijk dat de applicatie ook beschikbaar moest zijn op smartphone. Het is een duidelijke trend dat steeds meer landbouwers hun bedrijf managen vanop hun smartphone. “Farming in the cloud” zit sterk in de lift. Daarbij worden fysieke voorwerpen - zoals de koeien uit het 'Cows on Web'-project - op  het internet geplaatst. "Farming in the cloud" is ondertussen uitgegroeid tot de kern van wat Signum Engineering doet en waar het bedrijf zich de komende jaren verder op wil toeleggen.

 

Contact Signum Engineering - Kris Demets :

info@signum-engineering.be

www.signum-engineering.be

056 61 16 93

 

terug naar overzicht