Nieuwsberichten

Innovatiefonds Farmers for Farmers beloont vier innovaties

16 juni 2015


Breed toepasbare ongediertewering

OngedierteweringWout Zanders, pluimveehouder in het Limburgse Oirlo, wint de prestigeprijs van 2.500 euro voor zijn methode van ongediertewering. Door draadmatten, voorzien van het allerzwaarste weideschrikdraad, rondom de stal te bevestigen, weert hij ratten uit zijn stal. De jury vindt dit een goed alternatief nu het gebruik van ongediertebestrijdingsmiddelen flink aan banden is gelegd. Het is eenvoudig toepasbaar en relatief goedkoop. Het is bovendien een innovatie die niet alleen bruikbaar is in de pluimveehouderij, maar ook in andere sectoren.

Ontluchtingsslang voor mesttransport

De jury waardeert ook het hygiënedenken van varkenshouder Mark Steentjes uit het Gelderse Etten met een prestigeprijs van 2.500 euro. Steentjes wil voorkomen dat verontreinigde lucht uit voertuigen die mest op zijn bedrijf laden, de luchtinlaat van zijn stal in vliegt. Daarom heeft hij op de ontluchting voor het mesttransport een brandweerkoppeling gemaakt die ervoor zorgt dat de lucht uit de mestwagen op een gunstige plek vrijkomt. Ook deze innovatie is breed toepasbaar in andere sectoren. Wel is het een sluitstuk op hygiëne, aldus jurylid Robert Bodde van Boerderij: "De overige biosecuritymaatregelen moeten al goed worden toegepast, wil deze maatregel nog wat extra’s toevoegen."

Vliegen verjagen met lucht

Melkveehouder René Loman uit het Gelderse Laren wilde vooral van de vliegen af die op warme zomerdagen tijdens het melken de boel verstoren. Daarom ontwierp hij de Air Fly Remover; daarmee blaast hij lucht onder de uier van de koe, waardoor vliegen verjaagd worden. Loman past dit systeem al enige tijd toe en vindt dat het goed werkt. De jury vindt het idee een aanmoediging waard. "Het is innovatief, maar mag nog verder doorontwikkeld worden", aldus jurylid Zwier van der Vegte, bedrijfsleider bij KTC De Marke.

Borstbreedtemeting pluimvee

Pluimveehouder Josef Jörgens uit het Duitse Spelle, heeft een methode ontwikkeld waarmee de borstbreedte bij hanen elektronisch kan worden gemeten. De borstbreedte is een extra indicatie voor de conditie van hanen. Borstmeting van hanen op zich is niet nieuw, maar dit gebeurt nu vooral door hanen op te pakken en te bevoelen. Het gewicht van een haan zegt wel iets over de conditie van het dier, maar niet alles. Elektronische meting levert concrete waarden op, dus dit kan wat toevoegen in de fokkerij. Jörgens heeft zelf borstbreedteklassen ontwikkeld. In combinatie met gegevens over de diergewichten, de productie en het eigewicht kan het gebruikt worden als sturingsinstrument voor de voerhoeveelheid. Jurylid Hans Bijleveld, redacteur bij het blad Pluimveehouderij, oordeelt: "Deze innovatie verdient een aanmoediging, met de kanttekening dat er meer kennis moet komen over wat precies te doen met de uitkomsten van de borstbreedtemeting."

 

Bron: For Farmers


terug naar overzicht