Nieuwsberichten

Primeur: waterzuivering met wilgen

18 juni 2015


Op het Biesbosch Museum Eiland bij Werkendam (Nl) is een waterzuivering aangelegd die werkt met wilgen. Het wilgenfilter is een nieuw type helofytenfilter. Wilgen staan erom bekend veel water te verdampen en snel meststoffen als stikstof en fosfaat uit water op te nemen. De wilgen verdampen een groot deel van het afvalwater, zodat er minder afvalwater wordt geloosd. Bovendien is het water dat wordt geloosd schoner dan normaal afvalwater. Het filter op het Biesbosch Museum Eiland is 100 m² groot en reinigt al het afvalwater uit het museum en het restaurant. De takken van deze wilgen worden eens per twee jaar geoogst en gebruikt als duurzame brandstof in de biomassakachel van het museum. Afvalwater wordt op deze wijze gezuiverd en omgezet in biobrandstof. Een deel van de geoogste wilgentakken kan bovendien ook worden gebruikt in andere toepassingen, zoals zinkstukken of stuifschermen in de weg- en waterbouw.

 

Wilgenfilter

 

Hoewel nieuw in Nederland worden wilgenzuiveringen al langer gebruikt in Scandinavië. De in Scandinavië opgedane kennis is nu in opdracht van InnovatieNetwerk naar Nederland gehaald door adviesbureau Bioniers en Stichting Probos. Global Wetlands heeft de aanleg van het filter gerealiseerd in samenwerking met deze partijen.

Het wilgenfilter is vanaf 27 juni te bezichtigen voor het grote publiek.

 

Bron: InnovatieNetwerk

terug naar overzicht