Nieuwsberichten

Balansballen erkend als emissie-reducerende techniek

12 september 2013

 

De balansbal is sinds 2005 in Nederland op de markt en in 2010 is een goedkeuring als emissie-arme techniek in Nederland verkregen. Vanaf deze zomer is invoering in België mogelijk doordat de in Nederland geldende normen werden overgenomen.


De balansbal (www.balansbal.nl) pakt het klimaat in de stal aan door de emissie bij de bron aan te pakken. Het is dus geen nageschakelde techniek zoals bij luchtwassers en bovendien kent het geen bijkomende terugkerende energie- of onderhoudskosten. Het systeem kent een éénmalige investeringskost van 70,00 € per m2 waarbij de kelderafmetingen bepalend zijn voor het benodigd aantal ballen. De afdichting van het mestoppervlak bedraagt 75 à 85% wat resulteert in een goedgekeurd reductiepercentage van 29%, voor geurreductie is voorlopig geen erkenning beschikbaar. De mest die op de ballen valt, wordt naar beneden in de mestkelder getransporteerd doordat de ballen ronddraaien – dit wordt verwezenlijkt doordat ze voor de helft gevuld zijn met water waardoor ze dieper in de mest vallen en beter kunnen kantelen.


De techniek kan vooral betekenisvol zijn als extra maatregel om te voldoen aan de gestelde emissie-eisen. Het reduceren van geur en ammoniak in bestaande stallen is immers dikwijls een noodzaak voor het verkrijgen van een nieuwe vergunning ter uitbreiding van de veestapel.


Bron : Varkens - Vakblad voor de varkenshouderij - september 2013.

terug naar overzicht