Nieuwsberichten

Elektrisch beregenen is goedkoper en duurzamer

2 juli 2015

 

De praktijkproef werd uitgevoerd op een akkerbouwbedrijf in Groningen (Nl). Tot en met 2014 werd met een haspelinstallatie beregend waarbij slootwater met een dieselmotor werd opgepompt. Door verplaatsing van de dieselmotorpomp en de aluminiumbuizen kan elk perceel desgewenst beregend worden. In 2015 is er een bron geslagen en wordt er met een elektromotor grondwater opgepompt. Met de nieuwe installatie wordt ook via een haspel beregend, maar om de totale oppervlakte te kunnen bereiken wordt het water ondergronds via pvc buizen getransporteerd, zodat de motorpomp en buizen tussentijds niet verplaatst hoeven te worden. Tevens wil het praktijknetwerk een dak met zonnepanelen in de optie meenemen, zodat de installatie vanuit eigen zonnepanelen kan worden voorzien van energie.

Gemiddeld wordt er op het bedrijf 2-3 keer en elektrisch beregend over 36 hectare, waarbij er 25 mm per keer wordt gegeven. De kosten, het energieverbruik en de broeikasgasemissies van beide type installaties worden volledig toegerekend aan dit verbruik en per beregeningsbeurt van 25 mm per hectare vergeleken. Het aantal draaiuren voor een beregeningsbeurt en het energieverbruik per uur is nu nog ingeschat, maar zal in de loop van het seizoen 2015 in de praktijk gemeten worden.

De berekende kosten voor een beregeningsbeurt zijn bij het oppompen van slootwater met een dieselmotor 117 euro per hectare, dat is duurder dan oppompen van grondwater met een elektrische pomp wat 92 euro kost. Het verschil in kosten wordt vooral veroorzaakt doordat het gebruik van diesel duurder is dan stroom, maar er zijn ook iets hogere kosten voor arbeid vanwege het verleggen van de aluminium buizen. De kosten voor de installatie verschillen nauwelijks. Wanneer er met een dieselmotor grondwater uit een bron opgepompt wordt, is dat iets minder duur dan uit de sloot vanwege besparing op arbeidskosten, maar met 110 euro nog steeds duurder dan met elektrisch beregenen.

Zie voor meer informatie het rapport ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ op de site van Wageningen UR.

West-Vlaamse KMO’s met innovatieve ideeën rond dit thema mogen steeds aankloppen bij Agreon. Via een innovatieproject waarbij financiële ondersteuning verkregen kan worden, kan een dergelijk idee getoetst worden aan de praktijk. Meer info op de Agreonwebsite:  www.agreon.be/nl/innovatieprojecten/

 

Bron: Wageningen UR

terug naar overzicht