Nieuwsberichten

Sensoren helpen land- en tuinbouwers zuiniger te telen

17 september 2015

 

Sensoren in land- en tuinbouw zijn in opmars. Ze kunnen specifieke eigenschappen van bodem, klimaat, gewas, ziekten, plagen of onkruiden kwantitatief bepalen. De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden om teeltmatregelen fijner af te stemmen op de behoeften van de teelt waardoor nodeloze kosten vermeden kunnen worden. Enkele voorbeelden van sensortoepassingen in de groenteteelt lees je in dit artikel. 

 

De AquaTag meet bodemvochtgehalte

Door gebruik te maken van de AquaTag wordt op een eenvoudige manier het bodemvochtgehalte gemeten. De AquaTag is een combinatie van een handtoestel en een aantal bodemvochtsensoren. Verschillende sensoren staan op een veld; de data die de sensoren generen kunnen eenvoudig aflezen worden door het handtoestel. Hierbij wordt rekening gehouden met de grondsoort, het gewastype, en het gewasstadium. Op basis van het gemiddeld vochtgehalte, geeft de handmeter een beregeningsadvies (wel/niet beregenen en een tijdsduur). Door de watergift te sturen kan tot wel 50% direct bespaard worden op water en indirect op meststoffen. De AguaTag is laagdrempelig en de bedoeling bij de ontwikkeling was om de techniek op termijn wereldwijd beschikbaar te maken voor teelten waarbij besparing op water, meststoffen, energie en kosten belangrijk is.

 

 De AquaTag

 

Wijnbouw-hightech helpt glastuinbouwers bij energiezuinig telen

Glastuinbouwers zouden graag kunnen voorspellen wanneer een plant in waterstress raakt, om zo de verdamping minimaal te kunnen houden. Vernieuwend onderzoek in de boomteelt en wijnbouw bracht tuinders uit Nederland die deel uitmaken van het praktijknetwerk  'Grenswaarden aan verdamping en vocht' op het spoor van sensoren waarmee dat mogelijk is. De sensoren meten rechtstreeks de sapstroom in de plant en registreren de veranderingen in stengeldikte (LVDT). Daarmee wordt zowel de wateropname als de indroging van de plant gemeten. Die waarden koppelt de computer aan bladtemperatuur, lichthoeveelheden en andere fysiologische meetwaarden. Hierdoor lijkt voor het eerst serieus naar de stressniveaus in de plant ‘geluisterd’ te kunnen worden. De ontwerpers van de meetmethode hadden voor hun eigen onderzoek al een eenvoudig rekenmodel ontwikkeld dat de ideale wateropname van een plant voorspelt. Samen met de onderzoekers gaan de ondernemers uit het netwerk het model nu uitbouwen en toepasbaar maken in de tuinbouwpraktijk.

De tuinders uit het praktijknetwerk willen hun gewas niet meer water laten verdampen dan strikt noodzakelijk, zodat ze dit vocht dan ook niet hoeven afvoeren. Een te vochtig klimaat in de kas geeft bovendien problemen met schimmelziekten. Door de sensoren die rechtstreeks de vochtsituatie in de plant aflezen, wordt waardevolle informatie geleverd voor het regelen van het klimaat in de serre.   Door een beter begrip van de gegenereerde gegevens van de sensoren in combinatie met het toepassen van een aantal nieuwe technieken, kon bij de tuinders uit het praktijknetwerk een energiebesparing van 10% gerealiseerd worden. Dit door onder andere op de juiste momenten de kaslucht te ontvochtigen en een hoger vochtniveau te accepteren. 

 

Stengeldiameter bepaalt watergift

Binnen Agreon is er begin 2015 een innovatieproject opgestart rond het gebruik van stengelsensoren. De sensor meet de variatie van de stengeldikte een aantal keer per uur en brengt deze gegevens in relatie met de rond de plant heersende luchtvochtigheid, luchttemperatuur en lichtintensiteit.

De gegevens van de plantenmonitor worden draadloos en in real-time van bij de teler naar de server van Inagro overgezet. De server verwerkt deze gegevens en gaat aan de hand van een model na of deze beantwoorden aan de voorspelde. Wanneer de ogenblikkelijke krimp- en groeicyclus van de plant afwijkingen vertoont ten opzichte van de voorspelde, krijgt de teler hiervan een waarschuwing, door middel van SMS of mail. Daarop kan de teler ingrijpen op de watergift.

De sensor is sinds medio 2015 in testfase bij een tomatenteler in Zedelgem. Hou de Agreonwebsite in de gaten voor een verslag van de testresultaten.

 

Bron: Engineeringnet, praktijknetwerken in de landbouw en Agreon

terug naar overzicht