Nieuwsberichten

Straatverlichting krijgt energie via planten

31 augustus 2015

 

Plant-e heeft een techniek ontwikkeld, waarbij planten energie opwekken. Planten maken namelijk dankzij de zon organische verbindingen aan, die deels via de wortels worden uitgescheiden. Daar groeien bacteriën die deze verbindingen weer afbreken, waarbij elektronen ontstaan. Plant-e oogst deze elektronen.

In augustus 2013 berichtten we op de Agreon website een eerste keer over het produceren van elektriciteit uit levende planten. Er was toen sprake van de ontwikkeling van een testsysteem voor grootschalige elektriciteitsopwekking in natte, groene gebieden. Plant-e heeft sinds die tijd niet stil gezeten. Anno 2014 voorzien planten in Zaandam in de Provincie Noord-Holland straatverlichting en een oplaadpunt voor mobiele telefoons van elektriciteit. Kosten liggen op 80.000 euro. In maart 2015 werd in Zeist in de Provincie Utrecht een plant-e systeem geïnstalleerd waarbij planten stroom opwekken voor wifi-hotspots. 

De oprichters van Plant-e willen het systeem zo ver ontwikkelen dat honderd vierkante meter beplanting voldoende energie oplevert om een gemiddeld huishouden van stroom te voorzien.

Hoe werkt het?

Bij het opwekken van energie gaat het voornamelijk om de bacteriën. Wanneer de plant groeit, scheidt het afvalstoffen (organisch materiaal) uit via de wortels. Deze afvalstoffen worden afgebroken door bacteriën en bij die afbraak komen elektronen vrij. Door de koppeling van elektroden ontstaat er bruikbare elektriciteit. Van het begin af aan wordt er continu stoom gegenereerd door de planten, dag en nacht. Pas wanneer het systeem stijf bevroren is stopt het leveren van stroom, maar bij dooi start het ook uit zichzelf weer op. Het systeem van Plant-e vraagt weinig onderhoud. Voldoende (regen)water en 1 keer in het jaar schoonmaak volstaan.

De technologie laat de combinatie met landbouw toe. Plant-e benadrukt dat de energie geproduceert wordt met levende planten en dat deze daarnaast hun oorspronkelijke toepassingen kunnen  behouden. De technologie bevindt zich ondergronds en beperkt de bovengrondse productie niet. Plant-e denkt daarbij zelf in eerste instantie aan de vele hectaren weides. De koeien kunnen perfect over een elektriciteitscentrale lopen die zich rondom de wortels van het gras bevindt.  

Voor meer informatie, bekijk volgend filmpje: 

 

Bron: Engineeringnet en plant-e


terug naar overzicht