Nieuwsberichten

NIRS technologie binnenkort op mestton?

25 juni 2015

 

De behoefte om inzicht te hebben in de mineralenkringloop op een landbouwbedrijf wordt steeds groter. Meten is weten en sensoren kunnen helpen om goede data te verkrijgen. In Nederland zijn verschillende machinefabrikanten (Schuitemaker, D-tec, Veenhuis, Eijkelkamp) met sensortechnologie aan de slag om waardes van N, P, K, OS en DS van dierlijke mest in kaart te brengen.

De technologie wordt toegepast op de mestton tijdens het vullen aan de mestkelder. Tijdens dit oppompen wordt er een lichtbron door de stromende mest gestuurd, waarbij een sensor de reflectantie van het uitgestuurde licht meet en deze signalen worden door een calibratiemodel in realtime omgezet in waardes N, P, K, OS en DS. Er wordt iedere milliseconde een meting gedaan die per seconde afleesbaar is op een scherm.

Grote uitdaging zijn de gebruikte calibratiemodellen die de nauwkeurigheid van de gemeten waarden bepalen. Op heden worden in Nederland verschillende calibratiemodellen in de praktijk getest waarbij een minimum van 1.000 meststalen nodig is om een robust model op te stellen.

Hierna evalueert de Nederlandse overheid of deze technologie als alternatief kan dienen voor het huidige systeem van automatische monstername en labo-analyses. Ook voor Vlaanderen zijn er heel wat voordelen te bedenken. Zo kan de acceptatiegraad van dierlijke mest aanzienlijk stijgen als de exacte samenstelling is gekend, en kan de mestverwerker gebruik maken van dit systeem om de samenstelling te weten van de mest die op het bedrijf toekomt. Ook is het hiermee mogelijk om percelen plaatsspecifiek te bemesten op basis van een opbrengstkaart. De technologie kan immers zowel tijdens het laden als tijdens het lossen ingezet worden.

Het is voorlopig wachten op voldoende betrouwbare calibratiemodellen om in een volgende stap na te gaan wat de investeringskosten en bijhorende operationele kosten zullen zijn en of de wetgeving deze technologie op de markt zal toelaten.

terug naar overzicht