Nieuwsberichten

Oproep : innovatieve constructeurs gezocht voor pilootinstallatie hydro-prei.

23 september 2015

 

Openluchtgroenten zijn voor (West-)Vlaanderen heel belangrijk. Prei heeft daarin een groot aandeel. Voor specifieke afzetmarkten wordt een perfect ‘grondloze’ prei gevraagd. Hydrocultuur biedt deze ultieme garantie. Daarnaast vermijdt de teelttechniek de zorg rond uitspoeling van nutriënten. Grondgebonden ziekten krijgen geen kans waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. De eerste resultaten bevestigen dit.


Het systeem vertoont momenteel een grote voorspelbaarheid wat mogelijkheden biedt voor continue plant en oogst. Daarnaast blijkt uit de eerste proeven dat de standdichtheid verdubbeld kan worden en dat de prei sneller groeit dan in vollegrond. Een eerste voorzichtige schatting wijst uit dat 3 preiteelten per jaar mogelijk zijn. De geoogste prei is van zeer hoge kwaliteit. De schachtlengte en diameter zijn afhankelijk van de dikte van de buisjes waar de prei in geplaatst wordt. Aangezien het rechte buisjes zijn krijg je per definitie mooie rechte prei met een scherpe overgang tussen het preiwit en het blad. Door buisjes met een diameter van 40 mm te gebruiken krijg je ook quasi uitsluitend planten met diameters van 3 à 4 cm waarvoor meestal de beste prijzen gegeven worden. De uniformiteit en het feit dat de prei los in het water hangt zorgt ervoor dat doorgedreven mechanisatie mogelijk is. De eerste prei van het teeltsysteem werd aan een interne smaaktest onderworpen en goed bevonden. Verdere professionele testen moeten dit bevestigen.


De professionele uitbouw van een teeltsysteem voor grondloze prei staat nog in de kinderschoenen. In alle onderdelen van dit systeem is verder onderzoek en ontwikkeling nodig. Dit vereist maatwerk. In de nabije toekomst wil Inagro het gesprek aangaan met constructeurs en specialisten in automatisatie om het hele systeem een marktklare vorm te geven. Indien je interesse hebt, kan je voor meer informatie terecht bij Inagrospecialist Tomas Van De Sande (051 27 33 13) of bij Agreon.

terug naar overzicht