Nieuwsberichten

Agreonlid in de kijker - Agriton

30 september 2015

 

Effectieve Micro-Organismen

Micro-organismen, je hebt ze in alle kleuren en vormen. Het is een organisme dat te klein is om met het blote oog te zien. Bacteriën, gisten en schimmels zijn allen micro-organismen. We worden er dus dagelijks mee geconfronteerd, meer dan we er bij stilstaan. Er zijn micro-organismen die gewenst zijn, die we nodig hebben. Maar er zijn zeker evenveel micro-organismen die we als pathogeen (ziekteverwekkend) beschouwen. Die we dus liever niet in overmaat in onze buurt aanwezig hebben. Agriton werkt met de positieve micro-organismen, die zij zelf Effectieve Micro-organismen noemen.


De Effectieve Micro-organismen zijn de rode draad doorheen alle activiteiten van Agriton. Met hun producten richten ze zich op alle schakels van de landbouwkringloop: bodem, plant, voeding/voeder en mest. In iedere fase van die kringloop spelen micro-organismen een heel belangrijke rol.


Als kersvers afgestudeerde uit de richting land- en tuinbouw in Roeselare kwam zaakvoeder Jürgen Degraeve in de groensector terecht. De traditionele manier van tuinieren gaf hem geen voldoening. Bovendien kampte hij maar al te vaak met plantziektes die met traditionele bestrijdingsmiddelen niet opgelost konden worden. Op zijn zoektocht naar een meer verantwoorde manier om met planten om te gaan kwam hij terecht bij een ontdekking van een Japanse professor. Die stelde vast dat bepaalde microbiële problemen beter door het samenspel van verschillende micro-organismes (= Effectieve Micro-organismen / EM) konden worden opgelost dan door één enkel micro-organisme alleen. Door zijn positieve ervaringen met deze Effectieve Micro-organismen besliste Jürgen in 2003 om deze zelf te gaan commercialiseren. Anno 2015 is Agriton België, gevestigd in Mesen en uitgegroeid tot een zeskoppig team, werkzaam in gans België, Luxemburg en Frankrijk. Ze werken samen met regionale adviseurs en toeleveringsbedrijven om kennis en producten tot bij de boeren te krijgen.

 

Verteren? Fermenteren!

Jürgen is ervan overtuigd dat EM van grote betekenis kunnen zijn voor de rendabiliteit van onze huidige landbouw. De Effectieve Micro-organismen werken volgens 2 principes; dominantie en fermentatie.


In de wereld van de microbiologie zijn er verschillende groepen micro-organismen. Er is een kleine groep dominante Effectieve Micro-organismen, een groep dominante schadelijke micro-organismen en een grote groep volgelingen. Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de 2 dominante groepen. De miljarden volgelingen wachten gewoon af wie van beide groepen de bovenhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar.


Overal vinden microbiële processen plaats. Zo wordt organisch materiaal afgebroken en weer opgebouwd tot nuttige stoffen. Onder verschillende milieuomstandigheden gebeurt deze afbraak en opbouw op een andere manier; oxideren, rotten of rijpen. Welk proces plaatsvindt, heeft een invloed op de voedingswaarde van het eindproduct.


Wanneer een appel blijft liggen kan die gaan rotten of vergisten/rijpen. Dit is afhankelijk van het milieu waarin de appel zich bevindt. Bij rotting zijn de – zoals Jürgen ze noemt – negatieve micro-organismen dominant aanwezig. Zij verteren de appel en produceren hierbij stofwisselingsproducten (mercaptaan, sulfieten, ammoniak…) die meestal giftig zijn voor plant, mens en dier. Wanneer de ‘positieve’ micro-organismen dominant aanwezig zijn, wordt er eveneens een verteringsproces in gang gezet, namelijk een fermentatieproces. Hierbij produceren de micro-organismen o.a. alcoholen, organische zuren, antioxidanten, natuurlijke vitamines, … Het zijn producten die wel interessant zijn; ze stimuleren de plantengroei, verhogen de natuurlijke weerstand van de bodem, plant en dier en onderdrukken ziektes. Het is een dunne lijn tussen rotten en fermenteren. Agriton stuurt de vertering in de juiste richting door Effectieve Micro-organismen toe te voegen aan het milieu.

 

Extra smakelijkheid met EM

Fermenteren is een eeuwenoude conserveringstechniek: wijn, chocolade, bier en yoghurt steunen allemaal op dit principe. Door fermentatie wordt de smaak intenser en blijft het product langer houdbaar. Door deze conserveringstechniek worden de bouwstoffen beter opneembaar voor mens, plant en dier.

Als we gerst, hoppe, en gist apart zouden consumeren, gaat het ons niet smaken en zullen we het moeilijk verteren. Als we deze ingrediënten zouden mengen, er water aan zouden toevoegen en vervolgens laten vergisten, krijgen we finaal een smakelijk pintje. De beschikbare energie die in gerst en hoppe zit, kunnen we bovendien beter benutten. Dit principe heeft varkenshouder Johan Lavens in samenwerking met Agriton eveneens toegepast in het innovatieproject ‘Eiwit- en zetmeelrecuperatie voor gebruik als diervoeder’ van Agreon. Na het vermalen en stomen zijn de gewasresten reeds benutbaar door het varken. Door toevoeging van EM (product Nutribiome) aan het gestoomd product wordt een fermentatie geïnitieerd. Het finale product is zeer smakelijk en de voedingstoffen zijn bovendien beter opneembaar. De fermentatie van de gewasresten resulteert in een betere voederconversie en heeft een groot effect op de gezondheid van de varkens.

 

Agriton - Jürgen Degraeve

 

De installatie bij Johan Lavens is (nog) niet haalbaar bij elke varkenshouder. Inkuilen van maïs daarentegen is iets waar iedere veehouder zich deze periode van het jaar mee bezig houdt. Door te oogsten bij een optimaal vochtgehalte, vervolgens stevig aan te rijden en de kuil luchtdicht af te sluiten, gaat de maïs goed bewaren en zal de koe of het varken de voedingsstoffen beter opnemen. Agriton is er echter van overtuigd dat door toevoeging van EM-Silage, de kuil op verschillende vlakken verbetert door gecontroleerde fermentatie. Dit hebben ze ook laten testen in samenwerking met Hogeschool Gent. Verschillende microkuilen CCM (Corn Cob Mix) met drie verschillende droge stofgehaltes zijn getest op broei- en voederwaarden. Er waren steeds significante verschillen te zien tussen het enten met en zonder EM-Silage. Enerzijds was er een groot verschil in temperatuursverhoging; bij de geënte kuilen bleef de temperatuur lager. Hierdoor blijft het product langer vers en krijgt de landbouwer met minder uitkuilverlies te maken door broei. Bij de geënte kuilen waren er ook meer organische zuren aanwezig. Een hoger gehalte aan organische zuren duidt op een betere voltooiing van de fermentatie, waardoor de kuil beter opneembaar wordt voor het dier. Daarnaast zorgt fermentatie voor een hoger ruw eiwitgehalte en dit zonder significante verliezen aan droge stof. Door het toevoegen van EM-Silage kan er m.a.w. op eenvoudige wijze een toegevoegde waarde gecreëerd worden. Een filmpje over het toepassen van EM-Silage tijdens het inkuilen vind je hier.

 

EM in alle schakels van de landbouwbedrijfskringloop

Naast inkuilproducten biedt Agriton ook producten aan die in andere schakels van de kringloop op een landbouwbedrijf een meerwaarde kunnen betekenen. Er liggen heel wat uitdagingen in het verbeteren van de mestkwaliteit. Aan het mestoverschot kan Agriton niet veel doen maar ze kunnen wel ingrijpen op de mestkwaliteit. Door het toevoegen van EM kunnen ze verteringsprocessen gaan optimaliseren. Uit onderzoek in samenwerking met het ILVO is gebleken dat het een direct effect heeft op het rendement van het product. Dit valt te verklaren aangezien door te fermenteren geen energie verloren gaat onder de vorm van methaan of warmte. De energie blijft behouden zodat deze voor de volgende schakel in de keten, de bodem, bruikbaar is.

Meer info over de werking en de verschillende beschikbare producten kan verkregen worden bij Agriton. 

Logo Agriton


E. info@agriton.be

W. www.agriton.be 

T. 057/366 163

 

 

 

terug naar overzicht