Nieuwsberichten

Bemesting met spuiwater van chemische luchtwassers

19 april 2013

 

Op woensdag 29 mei trokken een 70-tal landbouwers, ondanks het slechte weer, richting Koksijde voor de demodag rond bemesting met spuiwater van chemische luchtwassers. Op het akkerbouwbedrijf van de familie Lammerant wordt reeds gebruik gemaakt van spuiwater van chemische luchtwassers van varkensstallen om de aardappelteelt te bemesten. Zij zijn alvast overtuigd dat spuiwater als kunstmestvervanger kan dienen.


De demodag startte met een presentatie van Greet Ghekiere (Inagro) over de eigenschappen van spuiwater als meststof en een aantal resultaten uit proefveldonderzoek. Haar besluit luidt dat spuiwater potentieel heeft als een gecombineerde stikstof-zwavelmeststof, te gebruiken als aanvulling op drijfmest of voor gefractioneerde bemesting. Het heeft net als andere kunstmeststoffen specifieke eigenschappen (zowel positieve als negatieve), waar rekening mee moet gehouden worden. De kwaliteit van het spuiwater kan sterk variëren afhankelijk van het type en de sturing van de luchtwasser. Vandaar dat een analyse van het spuiwater vereist is om de bemesting te kunnen aanpassen aan de zuurtegraad en stikstof- en zwavelinhoud van het spuiwater.


Herre Bartlema was de tweede spreker van de dag. Hij bracht een begeesterd verhaal over de economische en ecologische voordelen van spuiloog (een synoniem voor spuiwater) en besloot dat het zich uitstekend voor rijenbemesting leent.


De namiddag werd afgesloten met de demonstratie van een drietal machines die geschikt zijn voor het toedienen van spuiloog op het veld. Er werd een spaakwielbemester, een zodenbemester en een aangepaste rijenfrees getoond. De drie machines zijn allen complementair aan elkaar. De spaakwielbemester wordt immers vooral ingezet door loonwerkers, waardoor er veel hectares met 1 machines kunnen bemest worden, terwijl de zodenbemester eerder wordt ingezet door de landbouwer zelf. De aangepaste rijenfrees is door de akkerbouwer zelf aangepast en wordt ingezet bij de bijbemesting van de aardappelen.

Bron : Management&Techniek 8 – 19 april 2013.

terug naar overzicht