Nieuwsberichten

Land- en tuinbouw moet slimmer worden

20 oktober 2015

Om de productiviteit, de duurzaamheid en de winstgevendheid van de land- en tuinbouw verder te verhogen moet de sector slimmer worden, aldus Rabobank. Wat betekent dat precies? Het voedselsysteem moet intelligenter worden om de grote uitdagingen die op ons afkomen de baas te kunnen, zo klinkt het. Er zijn de lage grondstoffenprijzen, maar ook de grote ongelijkheid in de wereld en de gigantische hoeveelheden voedsel die verspild worden.

“Een slimmer voedselsysteem combineert daarom technologie en data om de manier waarop en de snelheid waarmee beslissingen worden genomen te verbeteren, en om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren en zo voedsel te produceren waar en wanneer de consument het nodig heeft”, aldus van Heyningen. Als de vraag naar voedsel in de toekomst verder zal stijgen, wat door alle internationale landbouwinstanties wordt voorspeld, dan is het essentieel dat we ons globaal voedingscomplex efficiënter maken.

Hoe dan? Business as asual is geen optie, aldus Rabobank, dat gelooft in de combinatie van technologie, big data en geavanceerde algoritmes. Volgens de Nederlandse bank kan een slimmere landbouw de productiviteit met minstens vijf procent verhogen. “Technologie automatiseert het werk, big data vertelt ons wat er gebeurt en algoritmes vertalen die gegevens naar beslissingen, waardoor het hele proces van de voedselproductie een stuk sneller verloopt”, aldus Justin Sherrard, Global Strategist bij Rabobank. “Het succes ligt in de handen van radicale ideeën die de steun van investeerders krijgen. Het goeie nieuws is dat de evolutie naar een slimmere landbouw al volop bezig is.”

Wervel, Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw ziet het enigszins anders. “Natuur is een vorm van spitstechnologie. Hoe beter we dat doorgronden, hoe efficiënter en met minder fossiele brandstoffen landbouwproductie kan plaatsvinden.” Dit zijn de woorden van Jeroen Watté van Wervel. Hij slaagt er in om het mysterie rond ‘agro-ecologie’ weg te nemen. Agro-ecologie heeft volgens hem ook te maken met jobs op het platteland. “De trend van arbeidsextensivering is verkeerd. In de landbouw moeten we met meer handen meer waarde gaan creëren. En dat niet alleen op vlak van productie, maar evenzeer ecologisch en sociaal.”

Wervel verwacht niet dat de voedingsindustrie zal wegtrekken uit ons land als agro-ecologie de norm wordt. De sector zal zich omscholen van bulkproductie naar waardecreatie. En wat met de landbouw? Watté: “Primaire productie wordt kennisintensiever maar extensiever in de zin dat een gemengd bedrijf weer het ideaal wordt. Dat hoeft daarom niet altijd op bedrijfsniveau want kringlopen kunnen ook gesloten worden door samenwerking tussen landbouwers. De diversiteit in de sector neemt weer toe, zowel wat de schaalgrootte als de specialisaties betreft. Het eindresultaat is een breder gamma aan kwaliteitsvolle voedingsproducten.”

Bron: Vilt

terug naar overzicht