Nieuwsberichten

Tien miljoen euro voor eerste biotechpark in Brabant

12 november 2015

 

BiQ Group lanceert een fonds om te investeren in mestverwerkingsinstallaties die op duurzame wijze het mestoverschot omzetten in bijvoorbeeld alternatieve kunstmestvervangers.

BiQ Group N.V. is een internationale financieringsgroep met een specialisme in durfkapitaal: risicodragend vermogen afkomstig van beleggers wordt aangewend om niet-beursgenoteerde ondernemingen te financieren. BiQ Group N.V. en haar aandeelhouders investeren in agrarische (biotech) ondernemingen, welke een innovatieve ontwikkeling en groeiambitie hebben. Door de bundeling van een aantal agri-biotech ondernemingen in een fonds ontstaat er een versnelde marktintroductie van innovatieve biotech bedrijven. Het nieuwe Agri-BioTechfonds gaat in maximaal 10 bedrijven investeren. BiQ Group is van plan deze ondernemingen en hun technologieën toe te passen op de verschillende BioTech parken welke zij op termijn landelijk wil uitrollen.

Chris van Steenbergen, bestuurder bij BiQ Group: ‘We starten binnen twee weken met de ingebruikname van de eerste biogasinstallatie. Elke organisatie die actief is op het gebied van biotechnologie kan zich inschrijven om aanspraak te maken op het fonds. Dat geldt ook voor individuen, zoals bijvoorbeeld studenten. De ervaring leert dat er vaak frisse ideeën uit onverwachte hoek komen. Het is de bedoeling dat, in de zeer nabije toekomst, boeren een verdienmodel creëren uit de energie die zij zelf opwekken.’

Om derden toe te laten treden tot het fonds geeft de BiQ Group certificaten uit aan (private) investeerders en beleggers. De verhandelbaarheid van certificaten gebeurt binnen de aandeelhouders.

Alle participaties worden door de BiQ Group beheert en vastgesteld via een 7-stappen plan waarbij de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en deskundigheid wordt getoetst. Daarnaast is er een gedegen team van experts aangewezen om de verdere groei van de onderneming te faciliteren.

Op dit moment beschikt BiQ Group over het exclusieve recht om de financiering te verzorgen van een aantal fabrieksinstallaties voor de verwerking van mest op het Bio Tech Park Brabant. Alle vergunningen zijn aanwezig om de mest te mogen verwerken. De vraag is meer dan de afgegeven vergunning welke een maximale verwerking kent van 220.000 ton mest.

Om de capaciteit te vergroten zal geïnvesteerd worden in de realisatie van extra machines waarbij de vergunning kan worden verhoogt tot de verwerking van 350.000 ton mest op jaarbasis.

Daarnaast zal er gekeken worden om andere bio-tech ondernemingen toe te laten tot het fonds welke direct van start kunnen op het Bio Tech Park Brabant.

Bron: Engineeringnet en BiQ Group

terug naar overzicht