Nieuwsberichten

De beste inspiratiebron voor inspiratie en innovatie? Samenwerkingen.

21 november 2015

 

Innoveren draait om nieuwe ideeën uitwerken. Daar zijn we het over eens. En ideeën kunnen van overal komen. Maar van waar komen nu de beste ideeën? Van anderen, zo blijkt. 

 

Inspiratie-economie

Onze maatschappij verandert meer en meer naar een inspiratie-gedreven economie, gebaseerd op de waarde van kennis en ideeën. Inspiratie voor die nieuwe ideeën komt steeds vaker van buitenaf. Niet zomaar van buiten het bedrijf zelf, maar van bedrijven in totaal andere sectoren.

Logisch ook, alleen is maar alleen. Samenwerken met anderen zorgt voor meer en betere ideeën, wat bijgevolg ook tot meer innovatie leidt. Daar zijn wij al lang van overtuigd. Maar hoe pak je dat eigenlijk best aan als KMO, creatieve of startende ondernemer? Hoe werk je best samen met andere partners? 

 

 

Kruisbestuivers

Wie aan kruisbestuivingen over andere sectoren wil doen heeft een open mindset nodig en focust best niet op pure economische winst. Ben je nieuwsgierig naar nieuwe ideeën? Goed. Wil je daarboven nog eens de wereld verbeteren? Excellent. Eeuwige optimist? Go for it.

Verder is het natuurlijk interessant als je een groot netwerk hebt en communicatief de nodige vaardigheden hebt om je ideeën eenvoudig over te brengen. Niet iedereen spreekt namelijk hetzelfde jargon. Luister dus ook naar je partners.

 

Het proces

Je kan het innovatieproces indelen in 2 fasen: de inspiratiefase en de innovatiefase. In de eerste fase ga je op zoek naar zo veel mogelijk goede ideeën en ontwikkel je een gemeenschappelijke visie, missie en doelstellingen. In de tweede fase ga je over naar opstellen van een businessopportuniteitsplan en het uitvoeren hiervan.

In beide fases heb je dezelfde 4 onderdelen: Concrete uitdaging, Partners zoeken, Samenwerking & Creatie.

 

 

Inspiratie-fase

Start met het zoeken naar de belangrijke trends die voor strategische opportuniteiten kunnen zorgen in jouw sector, en bepaal vandaaruit 1 uitdaging. Kijk gerust naar andere sectoren en pas hun innovatieve aanpak toe op de jouwe.

Ga met die ene uitdaging op zoek naar geïnteresseerde partners in andere sectoren om mee te praten. De meeste KMO’s en kleinere bedrijven staan hier voor open, omdat ze net als jou creatief moeten zijn om te innoveren. Grote bedrijven hebben vaak hun eigen R&D departement. Kies dus een partner die je vertrouwt, die open is en een goede aanvulling vormt.

Start de samenwerking met elkaar te inspireren met kennis en creativiteit en brainstorm over de gezamenlijke doelen die jullie willen behalen. Schep een win-win situatie en bepaal de focusdoelstellingen van het gezamenlijke innovatieproject.

Ga aan de slag en creëer een gemeenschappelijke visie en missie als basis voor de kruisbestuiving tussen jullie beide sectoren. Zorg voor focus en zet deadlines. Zorg dat alle partners hier 100% mee akkoord gaan, en voorzie de nodige legale bescherming.

 

Innovatie-fase

Laat beide partners individueel zo veel mogelijk opportuniteiten onderzoeken, gebaseerd op de gedeelde visie en missie. Denk aan betere efficiëntie, verbeterd design, grotere impact, betere kwaliteit, … Leg deze uitdagingen samen en bepaal de interessantste of degene met het meeste potentieel.

Ga op zoek en praat met eventuele nieuwe bedrijven die nodig zijn om de uitdaging waar te maken. Selecteer dan de kernpartners om mee te nemen in dit traject. Creatieve bedrijven kunnen bijvoorbeeld interessante partners zijn om mee te nemen. Weet wel dat meer diversiteit zorgt voor meer innovatiepotentieel, maar het kan ook het risico verhogen.

Zet de juiste mensen bij elkaar, zorg voor een inspirerende kruisbestuiving en start met brainstormen naar de elementen die nodig zijn om de uitdaging waar te maken. Bepaal de belangrijkste elementen op basis van 7 criteria: niveau van innovativiteit, haalbaarheid, schaalbaarheid, economische waarde, sociale waarde, fit met gezamenlijke visie & fit met missie van elke partner.

Maak op basis van de elementen verschillende businessmodellen en bepaal individueel je prioriteiten. Leg samen en kom tot een consensus en ga aan de slag. Vergeet niet: test in een vroeg stadium en zorg voor snelle opvolging. Zo minimaliseer je het risico.

 

Klaar om aan kruisbestuiving tussen verschillende sectoren te doen?

Dit proces en alles wat erbij komt kijken wordt besproken in het handboek dat FlandersDC  samen met Vlerick Business School maakten. Je vindt er alle stappen uitgebreid in uitgelegd met concrete cases en praktische tips. Je kan het handboek hier downloaden.

 

Bron: FlandersDC

terug naar overzicht