Nieuwsberichten

Agreonlid in de kijker - Vermeulen construct

22 december 2015

 

Twintig jaar geleden startte Geert Vermeulen een bedrijfje op in de kippenschuur van zijn vader. Langzaam maar zeker groeide het bedrijf en de kippenschuur werd te klein, de verhuis naar een bedrijventerrein in Ieper was noodzakelijk. De locatie veranderde maar het bedrijf bleef tot op vandaag trouw aan de landbouw, met specifieke interesse in innoveren voor de prei- en varkenssector. Het bedrijf bestaat vandaag uit Geert, twee broers en achter al deze sterke mannen staat een nog sterkere vrouw, de echtgenote van Geert.

 

Een 'pret'tig verhaal

Tien jaar geleden kreeg Geert de kans om de zaak van zijn schoonvader over te nemen. Zijn schoonvader voerde grondbewerkingsmachines in van Gregoire-Besson. Op die manier hebben ze enkele jaren preiplantmachines geïmporteerd. Later heeft Gregoire-Besson zijn hele prei-afdeling overgelaten aan Vermeulen construct. Momenteel is de preiplantmachine een belangrijk product dat ze exporteren over de hele wereld. Het is een multi-inzetbare machine, die alles kan planten wat stekgoed is: niet alleen prei maar bijvoorbeeld ook rozen en bomen. De plantmachine is bovendien zo ontwikkeld dat er onder de wortelschotel een kunstmeststof en ontsmettingsmiddel mee geïnjecteerd wordt bij het planten. Ondertussen produceren ze naast de plantmachines ook rooiers, pellers, waslijnen, … en kunnen op die manier alles voorzien voor de prei.  Het is de schoonvader van Geert die zijn hart verloren is aan deze sector en zijn schouders onder deze bedrijfstak zet. Geert zijn passie ligt eerder in de varkenssector.

 

Innoveren voor de varkens

Vermeulen construct produceert alle technieken voor de varkenssector, gaande van voedersystemen, over verwarming en ventilatie tot luchtwassers. Een belangrijk deel van de bedrijfswinsten worden terug geïnvesteerd in innovatieve technieken voor de sector.

Geert werkte onder meer mee aan het Agreon project bij varkenshouder Johan Lavens. Het is een systeem waarbij groenteresten gevaloriseerd worden in voeder voor de varkens door ze achtereenvolgens te vermalen, pasteuriseren en fermenteren. De resultaten liegen er niet om, zowel op vlak van dierengezondheid, voederkost als vleespercentage zijn ze er op het varkensbedrijf op vooruit gegaan.

Vermeulen Geert

Een ander paradepaardje van Geert is het VeDoWS–systeem, waarvan hij de uitvinder is. Hij noemt het zelf graag een duurzame emissiearme techniek. Het nieuwe stalsysteem wordt omschreven als ‘gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper’. Onder de roostervloer wordt een ondiepe kelder gecreëerd die toelaat de urine te scheiden van de vaste mest. Met behulp van een schraper wordt de vaste mest dagelijks uit de mestgoot verwijderd. Door de scheiding van de vaste mest en urine worden er minder ammoniak- en broeikasgassen gevormd, ook naar infectiedruk toe heeft het positieve gevolgen. Geert is van oordeel dat het niet meer van deze tijd is om rechtstreeks boven een mestkelder te bouwen en dit omwille van verschillende redenen: dierenwelzijn, longproblematiek en zeker niet te vergeten, het welzijn van de landbouwer.

 

Mestperikelen

Dat de mestproblematiek in Vlaanderen Geert bezig houdt, uit zich in deelname aan twee uiteenlopende projecten. Enerzijds is Geert partner in het project Millibeter. Bij Millibeter kweekt men vliegenlarven op de dikke fractie van varkensmest. De hoeveelheid mest verkleint en tegelijk levert dit een waardevol product op. Vliegenlarven kunnen immers gebruikt worden als visvoer of als bron van biodiesel. In februari 2016 zal de eerste installatie op een boerderij geïnstalleerd worden. Een boerderij die – uiteraard – uitgerust is met het VeDoWS-systeem. De vliegenlarven groeien opmerkelijk beter op mest afkomstig van dit systeem dan van een traditionele mestkelder.

Vliegenlarven

Anderzijds zette Geert recent zijn schouders onder de opstart van een nieuw bedrijf: ‘Detricon’. De focus ligt op nutriëntenrecuperatie uit mest en digestaat waarbij een biogebaseerd en technisch zuiver kunstmest (ammoniumnitraat) geproduceerd wordt. Het bedrijf heeft de ambitie om stikstof op het landbouwbedrijf zelf te recupereren en de import van kunstmeststoffen van  niet-biologische oorsprong te verminderen.

 

Goesting

Geert erkent natuurlijk dat in de varkenssector de investeringskracht, de wil, de goesting, … op een heel laag pitje staan. “Op een bepaald moment moet je een beslissing maken: naar een andere sector stappen, richting industrie bijvoorbeeld of je kan de bittere pil slikken en blijven innoveren en hopen dat er op een dag een nieuwe wind waait door de varkenssector”; vertelt Geert. Op dit laatste hopen ze en mikken ze bij Vermeulen construct. Beide pistes zijn onvoorspelbaar maar de goesting is er. Geert zit nog met ontelbare ideeën om te innoveren in de sector. Enerzijds bestaat er innovatie op productniveau. Prachtige voorbeelden hierbij zijn Brasvar en Duroc d’olives maar de sector heeft ook geen baat bij een overdaad aan labels op de markt. Geert zijn ideeën situeren zich aan de input zijde. Er is nog heel wat te verbeteren aan de efficiëntie van de varkenskweek door in te zetten op dierengezondheid, nutriënten- en energierecuperatie, … Een technische voorsprong zal de extra kosten van mestafzet, emissiewetgeving, infrastructuur, … moeten compenseren tegenover concurrerende landen waar goedkoper varkensvlees geproduceerd kan worden. “In de traditionele manier van varkens af te mesten, van vlees produceren, daar zit voor Vlaanderen geen toekomst in”; stelt Geert. “Er is een andere weg te bewandelen die boeiend en interessant is. We keep on smiling”.

 

E. n.v.vermeulen@skynet.be

T. 057/22.41.21

W. www.vermeulenconstruct.be 

 

terug naar overzicht