Nieuwsberichten

1ste Quick Win project afgerond

10 januari 2014

 

Het eerste Quick Win project van Agreon is afgerond en wordt nu in gebruik genomen op het landbouwbedrijf van Pascal Debeuf en Martine Verdonck te Elverdinge. De nieuwe installatie zorgt voor een automatische monitoring en sturing van het watergebruik op hun varkensbedrijf. Deze ontwikkeling gebeurde in samenwerking met Dever-Hiele BVBA, een KMO uit de Westhoek en VTI Poperinge.

Dit automatisch sturings- en monitoringssysteem moet toelaten om de verschillende waterbronnen in kaart te brengen qua beschikbaarheid en zodoende op elkaar af te stemmen in functie van de vraag. Niet enkel de beschikbaarheid speelt hierbij een rol, er kan ook menging noodzakelijk zijn op basis van de kwaliteit en pH van het water. De installatie maakt het mogelijk om steeds te weten per bron wat de aanwezige voorraad aan water is en hoeveel er verbruikt wordt. Door te monitoren en te sturen kan iedere waterbron optimaal benut worden en is er een registratie van het dagelijkse verbruik uit de verschillende bronnen. Zo kan bijvoorbeeld een abnormaal verbruik binnen de stal vlug worden opgemerkt. Een abnormaal verbruik die enerzijds op problemen met de diergezondheid kan wijzen, maar anderzijds ook op lekken. Om het voor de veehouder haalbaar te houden om tussen de verschillende waterbronnen vlot te switchen, ze te mengen, … dringt een automatisatie zich op.


De installatie op dit bedrijf is zo opgebouwd dat er steeds zo veel mogelijk diepdrainagewater wordt aangewend. Vooraleer dit aan de dieren te verstrekken wordt dit water ontsmet – dit gebeurt via de inbouw van een doseerpomp op het leidingcircuit. Enkel wanneer dit water onvoldoende voorradig is en dus de afname hoger is dan de instroom (dit wordt gedetecteerd door een vlotter in de voorraadtank) wordt er overgeschakeld op boorputwater. Hierop is echter een limiet van toepassing met een maximaal jaarverbruik van 1.500 m3/jaar (bedrijfsspecifiek). De pomp die onderaan in de boorput hangt is hierbij aangesloten op een verzegelde debietsteller die dit verbruik bijhoudt. Wanneer zowel diepdrainagewater als boorputwater ontoereikend zijn, wordt overgegaan naar leidingwater. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting dat leidingwater steeds gescheiden dient te zijn van andere waterbronnen is op het leidingwatercircuit een breektank met aparte pomp voorzien. Deze breektank kan eveneens dienst doen als mengvat om verschillende waterbronnen met elkaar te mengen. Het leidingwater wordt bij de kraamzeugen en biggenstallen ook gebruikt wanneer boorputwater aangewend wordt in plaats van diepdrainagewater omwille van sanitaire redenen. Wanneer ook het diepdrainagewater verontreinigd zou zijn kan te allen tijde – door het bedienen van een manuele kraan – de biggenbatterij en kraamstal op leidingwater gezet worden.
Het aanwezige regenwater op dit bedrijf wordt aangewend om de stallen na elke afdelingsronde te reinigen.

 

Automatische sturing keuze waterbron - diepdrainage


Sturing tussen deze circuits gebeurt door het inbouwen van kleppen op de verschillende leidingen. Zo zijn op deze installatie zes kleppen aanwezig die worden aangestuurd door de PLC-schakelkast.
De sturing tussen de verschillende waterbronnen gebeurt dus volledig automatisch en dit dankzij een sturingsprogramma ontwikkeld door leerlingen van de afdeling Elektromechanica van het VTI Poperinge (www.vtip.be). Ook de verbruikte hoeveelheden per bron zijn gemakkelijk uit het systeem af te leiden en worden zichtbaar voorgesteld op het PLC-scherm.

Dit is het eerste afgeronde project in een reeks van vier. Drie andere projecten worden in de loop van 2014 gefinaliseerd. Ze worden beschreven in de bijlage.

 

Meer weten?
Stefaan Serlet
Stefaan.serlet@inagro.be
T 051 27 32 24

terug naar overzicht