Nieuwsberichten

Intrapreneurship: innoveren van binnenuit

6 januari 2016

 

Start-ups zijn hot dezer dagen, maar wie denkt dat er in grote bedrijven niet geïnnoveerd kan worden slaat de bal mis. Een intrapreneur is iemand die zich gedraagt als een ondernemer, maar binnen een organisatie werkt. Hij of zij krijgt de vrijheid en mogelijkheid om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, buiten de vaste bedrijfsprocedures. Maar hoe gaat dat nu juist in zijn werk?

 

Innovatie en competitiviteit

Dat innovatie van groot belang is voor de competitiviteit van organisaties moeten we je niet meer vertellen. Ondernemingen die hun positie willen behouden of versterken moeten continu blijven innoveren. Maar… hoe zorg je ervoor dat er in jouw organisatie genoeg zuurstof is om de creativiteit van je medewerkers aan te wakkeren?

Eén van de kenmerken waaraan je creatieve organisaties kan herkennen, is dat zij in staat zijn om een creatief idee te laten uitbloeien tot een gerealiseerde innovatie. Het bedenken van een waardevol idee is immers slechts de eerste stap in het creativiteitsproces. Voordat de uiteindelijke innovatie het daglicht ziet, dient een idee gepromoot te worden aan collega’s, managers en andere potentiële stakeholders. Daarna dient een idee daadwerkelijk verwezenlijkt te worden alvorens we kunnen spreken van een gerealiseerde innovatie. De inzet van enkel het management en een select groepje van ‘supercreatievelingen’ is niet voldoende om deze drie fasen tot een goed einde te brengen. De talenten van alle medewerkers dienen hiervoor benut te worden.

 

 

Ideegeneratie

UGent lanceeerde eind obtober de Innoversity Challenge, een uitdaging voor alle UGent’ers om hun ideeën rond het onderwijs van de toekomst te delen. De finale selectie van 3 à 5 ideeën zullen als proefproject worden gestart aan de universiteit in 2016. Een initiatief om te innoveren bij UGent, maar ook om de intrapreneurial spirit aan te wakkeren bij studenten.

In bedrijven bruist het ook vaak van de innovatieve ideeën, maar meestal ontbreekt het aan die juiste spirit. Vaste procedures, focus op efficiëntie, typische beloonstructuren zijn allemaal belemmerende factoren voor innovatie. Het is aan het management om hier wat aan te doen. Bedenk eens: worden bij jou werknemers beloond om risico’s te nemen, of om net enkel te doen wat er van hen verwacht wordt?

 

Ideepromotie en implementatie

Originele ideeën zijn interessant, maar ze worden pas waardevol voor een organisatie als ze vertaald worden in concrete en nuttige acties. Hiervoor is het noodzakelijk dat andere medewerkers en management bij het verhaal betrokken worden, en dat er ruimte is om het idee ook effectief uit te voeren. Dat houdt dus in dat tijd en geld moet voorzien worden om de ideeën effectief uit te werken.

Dat laatste is waar het in de meeste grote organisaties op vastloopt, volgens een onderzoek dat we in 2013 uitvoerden. Een intrapreneurial team heeft de nodige ruimte voor zelfsturing nodig, en zijn eigen doelen.

 

Innovatie als score

Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation bij Proximus staat aan de leiding van een innovatieteam binnen het 14.000-grote Proximus. “Zowel top als middle management gaan momenteel door een innovatiebad in binnen- en buitenland om die innovation mindset te boosten. Innovatie is een cultuur die in heel het bedrijf heerst, niet enkel in aparte teams.” leert Jan uit zijn jarenlange ervaring. “Ons team is officieel niet groot, maar bij elk project worden mensen van andere afdelingen betrokken, omdat het idee van hun komt of omdat ze een bepaalde expertise hebben, zodat we eigenlijk met honderden tegelijk bezig zijn met innovatie.”

Wie de intrapreneurial spirit wil boosten in zijn bedrijf moet volgens Jan eerst het antwoord weten op deze 3 vragen: Waarom willen we innoveren? Wat willen we innoveren? En hoe gaan we innoveren? Ideeën zijn er in de meeste bedrijven in overvloed, maar meestal ontbreekt het aan tools en processen, of is er niet voldoende omkadering, vrijheid en budget. “Innovatie an sich is een holistisch woord, je moet dat vertalen naar concrete zaken als je ermee aan de slag wil.” Concludeert Jan.

 

Hoe wakker je de intrapreneurial spirit aan?

Laat management en werknemers inspiratie opdoen door ze onder te dompelen in een innovatiebad zoals Proximus, enkele dagen mee te draaien op de klantendienst, coworking te omarmen, enkel gratis tools te laten gebruiken, eens op safari te gaan bij andere bedrijven, naar start-up events te gaan of er zelfs in te investeren.

Leer iedereen werken aan ideeën door een hackathon of pitchpresentatie te organiseren, of ga eens mee op stap met de Startupbus.

Creëer een cultuur waarin innovatie een belangrijke rol speelt door nieuwe ideeën te belonen, zelfs de gefaalde.

 

 

Ook praktisch is een online platform om innovatie naar boven te laten drijven: Yambla is een Belgisch platform dat gebruikt wordt door bedrijven als Coca Cola, Accenture, Eneco, etc… om ideeën te genereren, op te volgen en te implementeren.

Zie je het minder groots en wil je morgen toch al beginnen? Maak dan een ideeënbus, al is het maar een geschilderde kartonnen doos. Maak alle werknemers duidelijk dat hun ideeën welkom zijn, bijvoorbeeld door een strategisch uitdaging te lanceren waarrond je dit jaar ideeën zoekt. Zorg er dan ook voor dat elk idee binnen de twee weken antwoord krijgt van een intern ideeën-team dat idee/per/idee kijkt hoe de indiener-van-het-idee geholpen kan worden om het te realiseren: met wie kan hij gaan praten om samen een intrapreneurial team te vormen? Hoe haalbaar is het om dit idee uit te werken en wat kan het opbrengen? Hoe kan het idee nog versterkt worden? 

Je ziet het: het hoeft niet altijd complex, digitaal, duur of ingewikkeld te zijn.

 

Innovatie zit in iedereen

Hoewel mensen van nature uit geen innovators zijn zit iedereen boordevol nieuwe ideeën. Met de juiste spirit doorheen de hele organisatie worden ideeën werkelijkheid en kan elk bedrijf blijven innoveren.

Wie wat meer informatie wil over intrapreneurship en innoveren in grote bedrijven: Flanders DC bouwde samen met Vlerick Business School een toolkit om je te helpen een proces voor voortdurend vernieuwen te implementeren in jouw bedrijf.

 

Bron: Flanders DC


terug naar overzicht