Nieuwsberichten

Oproep 2016 voor MIP-projecten is geopend!

15 januari 2016

 

Beloftevolle duurzame technologieën en producten krijgen sinds een aantal jaren ondersteuning via het MIP: Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform. De oproep 2016 voor MIP-projecten is nu geopend!

MIP mikt op projecten die focussen op de domeinen water, energie en materialen, waarbij aan duurzaam beheer wordt gewerkt en een transitieperspectief wordt gewaarborgd.

MIP beschikt over volgende programma’s: MIP-valorisatieprojecten, MIP-ICON, en MIP-COOP+ projecten.

Een MIP-valorisatieproject zoekt - bottom-up vanuit stakeholders en potentiële uitvoerders - naar antwoorden op de niet-technologische vragen van een marktintroductie zoals het wetgevend kader, marktpotentieel of business model.

Een MIP-ICON en MIP-COOP+ project beoogt - bottom-up vanuit stakeholders en potentiële uitvoerders -  zowel technologische als niet-technologische innovaties waarbij liefst ook een demonstrator (proof-of-concept testopstelling) wordt opgeleverd.

 

Evaluatieprocedure

De eerste stap in de evaluatieprocedure is een "pitch" voor een MIP jury met een toetsing van het projectvoorstel (extended abstract) aan het algemene MIP kader. Kandidaten kunnen een extended abstract indienen tot en met 11 maart (tot uiterlijk 12:00u 's middags). De beoordeling gebeurt door een jury met externe experts die een advies geven aan de MIP board. Maximaal 15 projecten kunnen groen licht krijgen en doorgaan naar de tweede fase. In dit geval kan het consortium het plan van aanpak verder uitwerken en het projectvoorstel uitschrijven. Vervolgens dient er uiterlijk op 11 mei (tot 12:00u 's middags) een volledig uitgewerkt projectvoorstel ingediend te worden.

 

Criteria voor het indienen van een MIP-Project

1. Het project kadert binnen één of meerdere domeinen waarop MIP focust:

 • Terugwinning van grondstoffen en recyclage

MIP ondersteunt projecten die de omschakeling van een lineaire naar een kringloopeconomie (circulaire economie) mee mogelijk maken. Het afval van het ene bedrijf wordt opgewerkt tot een grondstof voor het andere. De volgende thema's kunnen hierbij aan bod komen:

  • Terugwinnen van grondstoffen uit vaste afvalstromen (kunststoffen, papier, metalen, ...)
  • Terugwinnen van grondstoffen uit waterige afvalstromen (organische componenten, nutriënten, metalen, ...)
  • Enhanced Landfill Mining
  • Urban Mining
 • Hergebruik van energie, materialen en water

Projecten die, binnen de domeinen energie-, materialen- en waterbeheer, de waardeketen onder de loep nemen, gesloten kringlopen creëren, en nieuwe toepassingen in het leven roepen voor nevenproducten. De volgende thema's kunnen hierbij aan bod komen:

  • Restwarmtevalorisatie en warmtenetten
  • Hergebruik van energie uit afvalstromen (biomassa en water)
  • Hergebruik van materialen in gesloten kringlopen (cradle to cradle)
  • Maximaal sluiten van lokale waterkringlopen
  • Nieuwe waterzuiveringstechnieken met het oog op hergebruik van water
 • Hernieuwbare energie en materialen

MIP ondersteunt projecten die helpen om fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare alternatieven. Projecten die inspelen op de volgende thema's komen in aanmerking:

  • De ontwikkeling en integratie van hernieuwbare energieconcepten (nieuwe technieken om energie op te slaan en smart grids die vraag en aanbod op elkaar helpen afstemmen)
  • Biopolymeren
  • Biodegradeerbare en composteerbare materialen
 • Nieuwe businessmodellen

MIP wil product- en procesinnovaties op het kruispunt van sectoren en stakeholders, stimuleren waardoor nieuwe waardeketens en businessmodellen ontstaan:

  • Nieuwe businessmodellen voor energie- en waterdiensten
  • Nieuwe marktmodellen met het oog op hergebruik of recyclage van materialen
  • Product-dienstcombinaties
  • Nieuwe modellen voor de deeleconomie (B2B en B2C)

 

 2. Het project biedt een reëel transitieperspectief. Om dit te waarborgen moet voldaan worden aan de volgende randvoorwaarden:

 • Het projectvoorstel beoogt een actieve samenwerking over verschillende relevante (“harde en zachte”) disciplines met actoren uit de volgende maatschappelijke geledingen: burgers/middenveld, wetenschap, overheid en bedrijven.
 • De betrokken bedrijfspartners situeren zich in verschillende delen van de waardeketen.
 • Het projectvoorstel identificeert en expliciteert niet-technologische barrières/enablers en de manier waarop deze overwonnen/gebruikt worden.
 • Het project is niet alleen gericht op het concreet oplossen van een probleem maar ook gericht op het leren over nieuwe concepten, business modellen, visies voor de toekomst of voor out-of-the-box oplossingen. Dit wordt geïllustreerd door een specifieke leermethodiek.
 • Voorbeeldproject voor Vlaanderen (een MIP-project kan andere bedrijven of sectoren inspireren).
 • De bijdrage aan een hogere duurzaamheid wordt geïllustreerd a.d.h.v. duidelijke duurzaamheidsindicatoren.

 

Contactinformatie

Je kan steeds contact nemen met het MIP-team voor verdere toelichting bij de openstaande oproep:

 • Dietrich Van der Weken, dietrich.vanderweken@i-cleantechvlaanderen.be, 0492 / 58 61 28
 • Eewoud Lievens, eewoud.lievens@i-cleantechvlaanderen.be, 0472 / 31 81 12

Meer info over de oproep vind je hier.

 

Bron: i-Cleantech Vlaanderen


terug naar overzicht