Nieuwsberichten

Nieuw tijdschrift voor professionelen uit de milieusector

27 januari 2016

 

Het Vlaamse medialandschap is een nieuw tijdschrift rijker: Mblad, een magazine dat zich toespitst op milieu, duurzaamheid en innovatie. Uitgever en hoofdredacteur Katelijne Norga: “In het eerste nummer onderzoeken we of geothermie in Vlaanderen mogelijk is en of de recyclage van kritieke metalen snel genoeg gaat om de groene energieboost te volgen. Hoe maakt een pioniersstad als Gent met haar klimaatplan het verschil? En brengt het vijfde mestactieplan Vlaanderen dichter bij het halen van de Europese Nitraatrichtlijn? We interviewden de CEO van Enervalis, een start-up die software voor slimme laadpalen ontwikkelt, en we gingen praten met de CSR-manager van JBC over cradle-to-cradle in de retail.”

Nooit eerder werd er meer geschreven, geblogd en getweet over de circulaire economie, slimme energienetten, maatschappelijk verantwoord ondernemen enzovoort. Maar een tijdschrift dat deze onderwerpen op een onderbouwde, informatieve en verfrissende manier uitdiept, bestond in Vlaanderen nog niet. Met het tweemaandelijkse Mblad wil Pantarein Publishing uit Haacht die lacune opvullen. De nieuwkomer richt zich tot al wie beroepshalve te maken heeft met milieu, duurzaamheid en innovatie, en bij uitbreiding tot iedereen die de zorg om een duurzame toekomst deelt.

“Vorig jaar was een kantelpunt”, zegt uitgever-hoofdredacteur Katelijne Norga. “In december beloofden 195 landen op de klimaatconferentie van Parijs om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Nog in 2015 formuleerden de Verenigde Naties 17 nieuwe sustainable development goals, die de komende 15 jaar de mondiale en nationale agenda’s moeten bepalen. Maar hoe maken we al die ambities – een duurzame toekomst, een welvarende economie en een gezond leefmilieu – waar? Mblad wil een thema dat nog nooit zó relevant was bevattelijk en aanstekelijk tot bij zijn lezers brengen.”

In het eerste nummer passeert een brede waaier aan onderwerpen. Professionelen uit de landbouw zullen hun oog eerst laten vallen op het artikel over het vijfde mestactieplan. Tegen 2018 mogen slechts vijf procent van de meetpunten voor de waterkwaliteit in landbouwgebied de nitraatnorm overschrijden, een doelstelling die voorlopig alleen in het Nete- en Denderbekken gehaald wordt. De Vlaamse overheid kiest voor een gebieds- en bedrijfsgerichte aanpak. Het sluitstuk van het nieuwe beleid is een strikte controle en handhaving. De landbouworganisaties staan achter de beoogde verbetering van de waterkwaliteit maar maken zich wel zorgen over het kostenplaatje voor de boer. De milieubeweging verlangt een resultaatsverbintenis en zo nodig een afbouw van de veestapel.

In het mestactieplan ligt de focus op nitraat (stikstof) maar ook fosfaat brengt bij overmaat de kwaliteit van het oppervlaktewater in het gedrang. Teveel fosfaat in water leidt tot overmatige groei van algen. Naast mest bevatten ook bepaalde afvalwaters te veel fosfaat. Mblad zoomt in op het probleem omdat in de sierteelt een heel innovatieve oplossing ingang vindt voor de spuistroom. Om fosfaat uit dat met nutriënten verrijkt afvalwater te verwijderen, worden meestal chemicaliën zoals ijzertrichloride toegevoegd. Het demonstratieproject FOSCAP introduceert een alternatieve methode, die gebaseerd is op adsorptie van fosfaat door herwonnen ijzerkorrels uit de drinkwaterproductie.

Marijke Dierickx van het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen: “De filter bestaat uit ijzerkorrels met een zandkern, een nevenproduct van ontijzering bij drinkwaterproductie. Het fosfaat uit het afvalwater gaat een sterke binding aan met het ijzer en wordt zo geadsorbeerd. Samen met de KU Leuven zullen we in de toekomst mogelijk bestuderen of we het gecapteerde fosfaat van de ijzerkorrels kunnen halen, om zo de stof te hergebruiken als meststof. Op die manier zouden we de fosfaatkringloop kunnen sluiten.”

Meer weten? Lees Mblad.

 

Bron: Vilt en Mblad


terug naar overzicht