Over Agreon

Agreon is een netwerk van West-Vlaamse KMO's die innovatieve producten ontwikkelen die toepasbaar zijn in de agrarische sector. Het brengt landbouwers en KMO's samen, met als doel de agrarische sector groener te maken en de KMO’s economisch te versterken. 

Agreon is de spil tussen KMO's, land- en tuindbouwers en onderzoek- en onderwijsinstellingen. In dit netwerk staat de ontwikkeling en implementatie van cleantech producten voor de agrarische sector voorop. Agrocleantech omvat alle technologieën, producten, processen en diensten die het voor de land- en tuinbouwer mogelijk maken om enerzijds de impact op het milieu te minimaliseren en anderzijds economisch rendabel te produceren.

Het innovatienetwerk Agreon is een go-between tussen de externe verzelfstandigde agentschappen POM en Inagro en wordt gecoördineerd vanuit Inagro, het provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor land- en tuinbouw in West-Vlaanderen. 

Voor meer informatie over de visie, missie en doelstellingen van Agreon, klik op het menu links.