Visie

Onze land- en tuinbouw staat voor grote uitdagingen. Maximaal rendement halen, met een minimale impact op het milieu. Innovatie speelt hierbij een sleutelrol. Hoe kunnen we KMO’s aansporen om innovatieve technieken te ontwikkelen voor de agrarische sector?

Agreon is een West-Vlaams innovatienetwerk van en voor bedrijven die nieuwe milieuvriendelijke technieken ontwikkelen voor de landbouwsector in samenwerking met kenniscentra. Zo stimuleren we innovatie bij onze boeren, versterken we KMO’s én land- en tuinbouwbedrijven op economisch vlak en dragen we bij tot een duurzame sector. Kortom een win-win voor iedereen.