Quick-winprojecten

Automatische sturing keuze waterbron met registratie verbruik

Diepe grondwaterwinning wordt in West-Vlaanderen meer en meer aan banden gelegd. Nieuwe vergunningen worden moeilijk of niet meer verleend en bestaande boorputten worden gelimiteerd tot een jaarlijks maximum. Hemelwater, afkomstig van opvang van daken, is niet altijd even voorradig en ongelijk gespreid gedurende het jaar. Leidingwater is dan weer steeds voorradig, maar een vrij dure oplossing.

 

Automatische keuze waterbron - diepdrainage

 

Alternatieve waterwinning, zoals bijvoorbeeld diepe drainage, wordt daarom steeds op meer en meer bedrijven toegepast. Dit water is echter vaak vrij hoog qua pH en verdunnen met water van lage pH is soms noodzakelijk. Dit project had tot doel om de verschillende waterbronnen in kaart te brengen, zowel qua beschikbaarheid (niveau waterputten en resterend verbruik tot wettelijke limiet) als qua kwaliteit (chemische samenstelling en pH). Dit gebeurt via een computerprogramma dat tevens toelaat om automatisch de verschillende bronnen met elkaar te gaan mengen in functie van de kwaliteit en de beschikbare waterhoeveelheid van elke bron. Door meting van het dagelijkse verbruik en niveaumetingen in de waterputten kunnen de verschillende voorraden opgevolgd worden. Dit laat tevens toe om een abnormaal verbruik in de stallen (lekken) vlug op te merken.

Realisatie van kmo Dever-Hiele BVBA (Vleteren)

op varkensbedrijf Pascal Debeuf-Martine Verdonck (Elverdinge)

i.s.m. VTI Poperinge (afd. Elektromechanica) 

terug naar het overzicht van alle Quick Wins